NASLOVNA » VIDEO MATERIJALI

VIDEO MATERIJALI

 

Na ovoj stranici možete naći video materijale uz pomoć kojih se u parohijskom domu (ili nekom drugom prostoru pri hramu) mogu organizovati tematske video večeri u sastavu kojih bi se, nakon gledanja video materijala, mogao organizovati razgovor o temi koja se gledala i na osnovu nje razvije dalji razgovor tokom koga bi parohijani mogli da uče o svojoj veri, produbljuju znanja o učenju svoje Crkve.

 

MOJ PUT K BOGU

Moj put k Bogu – Andrej Kolobov, bivši pripadnik sekte ‘Hare Krišna’

Moj put k Bogu – Ivan Liskov, bivši neopaganin

Moj put k Bogu – Anton Gotman, bivši budista

Moj put k Bogu – Elena Smirnova, bivša vračara

Moj put k Bogu – Artem Grigorjan, bivši Jehovin svedok

 

FILMOVI O SPOLJAŠNJOJ MISIJI CRKVE U RAZLIČITIM ZEMLJAMA

‘Gle, iziđe Sejač da seje’ – Pravoslavna misija u Kolumbiji

APOSTOLI 21.VEKA – Pravoslavna misija na Filipinima

Pravoslavlje i život u Kamerunu – I deo
Pravoslavlje i život u Kamerunu – II deo
Pravoslavlje i život u Kamerunu – III deo