NASLOVNA » Uvodna reč

Uvodna reč

Imamo posebno zadovoljstvo da na sedmogodišnjicu od osnivanja i rada našeg misionarskog centra predstavimo vernom narodu naše Pomesne Crkve internet misionarsko-apologetske kurseve. Nazivamo ih kursevima jer ne mogu da imaju dimenzije misionarske škole, nikakvog ocenjivanja znanja koje čovek može da stekne prilikom izučavanja sadržaja naših kurseva nema. Materijali su vrlo praktičnog usmerenja, sa praktičnim savetima pre svega, sve je potpuno besplatno, sve se nudi dobre volje.

Prilikom pripreme apologetsko-misionarskih kurseva naš cilj je pre svega bio da pravoslavni hrišćanin koji živi crkvenim životom, nema teološko obrazovanje, ali usled ritma svog života i svojih porodičnih obaveza, nije u stanju da na pravi način sistematizuje ili dopuni svoje znanje, nema vremena da se sistematski i duboko bavi izučavanjem Predanja Crkve – dobije makar delimično, makar u maloj meri, priliku da to promeni. Pritom, uopšte ne tvrdimo niti mislimo da ovi kursevi mogu da zamene sobom izučavanje učenja Svetih Otaca, naši kursevi samo predstavljaju pokušaj da se pruži savremeni odgovor na mnogobrojne izazove koji se pojavljuju i nalaze pred pravoslavnim hrišćaninom danas, pomognu mu da ispuni reči Apostola Petra: „Gospoda Boga osvećujte u srcima svojim, svagda spremni sa krotošću i strahom na odgovor svakome koji traži od vas razlog vaše nade“ (1 Petr. 3:15).

Sveti Oci nas uče da je tako nešto neophodno pre svega radi nas samih, našeg duhovnog života:

„Veliko delo Božije – stvaranje čoveka, i potom, nakon čovekovog pada, obnovljenje i iskupljenje – mora dobro da poznaje svaki hrišćanin; bez tog poznavanja on ne može ni da zna, ni da ispunjava obaveze hrišćanina.“[1]

„Nikome nije dozvoljeno u hrišćanstvu da bude potpuno nenaučen i da ostane neznalica. Zar nije Sam Gospod nazvao Sebe Učiteljem, a Svoje sledbenike – učenicima? Zar su to prazna imena, koja ne znače ništa? I zašto je Gospod poslao Apostole u svet? Pre svega, da uče sve narode: „Idite i naučite sve narode“ (Matej 28:19). Ako nećeš da učiš i da urazumljuješ sebe u Hrišćanstvu, onda nisi učenik i nisi sledbenik Hristov – nisu za tebe poslani Apostoli, nisi ono što su bili svi hrišćani od samog početka hrišćanstva; ne znam šta si ti i šta će biti sa tobom.“[2]

Kursevi se zovu apologetsko-misionarski: apologetski – da bi pravoslavni hrišćanin ili hrišćanka mogli da objasne kako sebi samima, tako i svom bližnjem na koji način naša vera uči o najvažnijim stvarima u našem životu, da pruži odgovor i na savremene izazove; misionarski – da može da krene, makar i malo, putem ispunjavanja Hristove zapovesti o propovedi Jevanđelja svakoj tvari sve do kraja zemlje, između ostalog i u mestu gde živi, među ljudima kojima „Gospod otvori srce“ da čuju Istinu (Dela ap. 16:14).

Da bi neko pročitao i izučio materijal potreban je trud, napor za koji mnogi danas nisu mnogo spremni. Ipak, mislimo da vredi uložiti trud radi boljeg upoznavanja sa nečim što treba da nam bude najvažnije u životu. Verujemo da uz malo bolju organizaciju slobodno vremena, može da se postigne tako nešto. Recimo 20-ak minuta svaki dan (ili svaki drugi dan) umesto na fejsbuku ili internet forumima može vrlo lako da se koristi za proučavanje ovog materijala. Kursevi će se dopunjavati u zavisnosti od naših mogućnosti i prilika.

Predlažu vam se materijali ljudi koji se praktično bave misijom, koji su se svojim radom već pokazali i dokazali kao istinski misionari. U pitanju su pre svega: sveštenik Danil Sisojev koji je mučenički postradao za Hrista, osnivač misionarske škole koja je sada u sastavu Sinodalnog misionarskog odeljenja RPC; sveštenik Georgije Maksimov, jedan od najistaknutijih misionara Pravoslavne Crkve danas, rukovodilac apologetskog sektora Sinodalnog odeljenja RPC, misionar sa iskustvom misije kako u Rusiji tako i u Indiji, Filipinima, Vijetnamu, čovek koji predaje misiologiju na Sretenjskoj seminariji u Moskvi, eparhijski misionar za severoistok moskovske eparhije; sveštenik Stanislav Rasputin, rukovodilac misionarskog odeljenja petrozavodske i karelske eparhije, misionar sa iskustvom rada kako u Rusiji, tako i na Filipinima i Indiji; sveštenik Aleksandar Permjakov, rukovodilac misionarskog odeljenja kalinjingradske eparhije; jeromonah Jov Gumerov, monah Sretenjskog manastira koji se već godinama trudi na apologetskom polju Crkve; Andrej Solodkov, bivši pastor, sada eparhijalni misionar za jugoistok moskovske eparhije i drugi misionari koji su doneli i donose plodove na njivi Crkve.

Ako ste prvi put došli na ovaj sajt i pitate se odakle da počnete sa izučavanjem materijala na njemu, pogledajte OVDE.

Za kraj bismo želeli da naglasimo da se na kursevima koriste i koristiće se jedino materijali misionara koji se drže Predanja Crkve, učenja koje Crkva čuva već vekovima. Ljudima sa drugačijim usmerenjem, drugačijim pogledima, mišljenjima i stavovima o učenju Crkve ovi materijali neće biti zanimljivi, zato ne treba ni da troše svoje dragoceno vreme ovde.

Princip kojim se rukovode ljudi čije smo knjige i besede pripremili, princip kojeg se i mi trudimo da se pridržavamo, predivno je izneo Sveti Ignjatije Brjančaninov: „Ti ćeš me nazvati jednostranim, nedovoljno prosvećenim, rigoroznim? – Ostavi meni moju jednostranost i sve druge nedostatke: više želim da uz te nedostatke budem poslušan Istočnoj Crkvi, nego da uz sva tobožnja savršenstva budem umniji od nje, i da zbog toga sebi dozvolim neposlušanje prema njoj i udaljavanje od nje. Istinskim čedima Istočne Crkve moj glas će prijati.“[3]

Neka bude na duhovno zdravlje i na spasenje!

 

 

 

[1]Sveti Ignjatije Brjančaninov, „Asketski ogledi, O rasejanom i usredsređenom životu“.

[2] Filaret Moskovskiй, svяtitelь. Slova i reči. T 4, M. 1882, s. 151-152.

[3]Sveti Ignjatije Brjančaninov, „Asketski ogledi, O udaljavanju od čitanja knjiga koje u sebi sadrže lažno učenje“.