NASLOVNA » DOGMATSKO BOGOSLOVLJE ZA MISIONARE » Predavanje četrnaesto. Proročanstva o Starom Zavetu o stradanjima Isusa Hrista.

Predavanje četrnaesto. Proročanstva o Starom Zavetu o stradanjima Isusa Hrista.

Ulazak Gospodnji u Jerusalim. Izdaja. Tajna Večera. Cena izdaje Hrista. Protiv Hrista će isticati lažne optužbe. Hristos će ćutati pred onima koji Ga budu optuživali. Hristova krsna stradanja. Predskazanje o znamenju kod Krsta. Hristove grudi će biti probodene. Starozavetna proročanstva o raspeću. Svedočanstvo o tome da će Hristova duša sići u pakao kako bi spasila pravednike. Hristova večna vladavina svetom. Drugi dolazak.

Ulazak Gospodnji u Jerusalim.

O događajima vezanim za ulazak Gospodnji u Jerusalim govore tri teksta drevnog Svetog Pisma: Raduj se mnogo, kćeri sionska, podvikuj, kćeri jerusalimska; evo, Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričnom“ (Zah. 9, 9). Apostoli su smatrali da se ove reči odnose direktno na ulazak Gospodnji u Jeruslim. Ovo proročanstvo se mora odnositi na Hrista, jer je Zaharija poslednji car; u to vreme, kao i kasnije, nije bilo nikakvih zakonitih judejskih careva. I kad se govori o caru, naravno, reč je o Mesiji, upravo tako su ovaj stih objašnjavali svi tumači-Jevreji. Car mira, zato što na magaretu niko nikad nije ratovao. Magarica pod jarmom je simvol izrailjskog naroda, a mlado magare su paganski narodi (tvrdoglavi kao magarci). „Iz usta male dece i koja sisaju činiš Sebi hvalu nasuprot neprijateljima Svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik“ (Ps. 8, 2); „Hvalim Te, što si me uslišio, i postao mi Spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u našim očima. Evo dan, koji stvori Gospod! Radujmo se i veselismo se u nj! O Gospode, pomozi! O Gospode, daj da bude u napredak!“ (Ps. 118, 21-25). „Postao je glava od ugla“, odnosno ujedinio je dva naroda – paganski i izrailjski. Ovo proročanstvo govori o odbacivanju Hrista. „O Jahve, hoša-na (na aramejskom doslovce „pa, pomozi!“)“ – narod je pevao ove reči kad je Gospod ulazio u Jerusalim.

Izdaja.

Izdaja Hrista opisana je u 41. psalmu (Ps. 41, 5-13). Ovaj psalam je u potpunosti mesijanski. Ovde Mesija kaže da je zgrešio, odnosno da je preuzeo grehove sveta. Neprijatelji pokušavaju da Ga ubiju, došaptavaju se iza Njegovih leđa. Velijar je đavo. Isto se može reći za 55. psalam (Ps. 54, 13-22). O tome da će se učenici razbežati govori se u Knjizi proroka Zaharije: „I ako mu ko reče: Kakve su ti to rane na rukama? On će odgovoriti: Dopadoh ih u kući prijatelja svojih. Maču, ustani na pastira mog, i na čoveka druga mog, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima“ (Zah. 13, 6-7).

Tajna Večera.

Tajna večera za nas nije važna samo kao oproštajna beseda Gospoda s učenicima, već i kao trenutak kad je sklopljen Novi Zavet.

„Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti s domom Izrailjevim i s domom Judinim nov zavet. Ne kao onaj zavet, koji učinih s ocima njihovim, kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje misirske, jer onaj zavet Moj oni pokvariše, a Ja im bejah muž, govori Gospod. Nego ovo je zavet što ću učiniti s domom Izrailjevim posle ovih dana, govori Gospod: metnuću zavet Svoj u njih, i na srcu njihovom napisaću ga, i biću im Bog i oni će mi biti narod. I neće više učiti prijatelj prijatelja ni brat brata govoreći: Poznajte Gospoda; jer će me znati svi od malog do velikog, govori Gospod; jer ću im oprostiti bezakonja njihova, i grehe njihove neću više pominjati“ (Jer. 31, 31-34).

Zakoni neće biti napisani spolja, već unutra, u čovekovom srcu. Oni koji budu stupili u Zavet znaće Boga. Neucrkvljeni hrišćanin je nepostojeća pojava, jer se ucrkvljenje dešava odmah posle krštenja (unosi se u oltar). Po crkvenim pravilima, oni koje nazivamo neucrkvljenima su otpadnici (otpadnici od vere). Premudrost Oca je Isus – Sin Boga, Koji zove na pir. Sedam stubova su sedam tajni. Sluge su apostoli, misionari. Obrazloženje propovedi na ulicama je dato u Knjizi Solomonovih priča (Prič. 9, 1-6).

Cena izdaje Hrista.

O ovome je detaljno napisano kod proroka Zaharije (Zah. 13, 6-7). Napasaću ovce (jevrejski narod) pomoću dva žezla – istovremeno kaznom i nagradom. Ja ih napasam, ali se oni okreću od Mene, pa ću se i Ja okrenuti i slomiću žezal blagonaklonosti. Neću više biti milostiv prema njima (upravo u tom trenutku se završava Zavet koji je zaključen s Nojem). Proročanstvo o ceni: novac će biti bačen u crkvenu riznicu i upotrebljen za grnčarevu zemlju. Proročanstvo je napisano 530 godina pre Hristovog Rođenja. Zašto su Jevreji dali upravo ovaj iznos? Zar zbog toga da bi se ispunilo Zaharijino proročanstvo? U Knjizi Ishod se kaže da je cena za ubijenog roba – 30 srebrnjaka. U trenutku raspeća za jedan srebrnjak su se dobijala 4 dinara (1 dinar je dnevnica nekvalifikovanog radnika).

Hristos će biti lažno optužen.

O tome govore četiri psalma. Dvadset šesti: „Uputi me, Gospode, na put Svoj i vodi me pravom stazom poradi onih koji me vrebaju. Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim; jer ustaše na me lažni svedoci; ali zloba govori sama protiv sebe“ (Ps. 27, 11-12).

Kod proroka Jeremije Mesija je David, a to znači da je Davidova sudbina živi praobraz Hristovog života. Drugi pslam je trideset peti. Ovaj psalam je takođe mesijanski. Ono što se nije dešavalo Davidu (nikad u životu nije bio optužen) ispunilo se na Hristu. Bez krivice napadaju pravednika, uzvraćaju zlom za dobro. Sto deveti psalam predstavlja jedno od najupečatljivijih predskazivanja o raspeću. U njemu postoje predskazanja o ruganju Gospodu na sudu i kod Krsta. U istom ovom psalmu postoji direktno predskazivanje o Judi. Poslednji od četiri je drugi psalam: „Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika Njegovog. ‘Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov’“ (Ps. 2, 1-3). I Pilatov sud, i Irodov sud, i sud naroda.

Hristos će ćutati pred onima koji Ga budu optuživali.

O ovome svedoče psalmi, na primer: Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji“ (Ps. 38, 12). U ovom stihu se govori o tome da će Hristovi bliski prijatelji gledati Gospoda izdaleka. Pokraj Krsta su stajali samo Bogorodica i apostol Jovan.

Hristova krsna stradanja.

„A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na Se, a mi mišljasmo da je ranjen, da Ga Bog bije i muči. Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi; i ranom Njegovom mi se iscelismo. Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na NJ bezakonje svih nas. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta Svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji striže ne otvori usta Svojih. Od teskobe i od suda uze Se, a ro Njegov ko će iskazati? Jer se istrže iz zemlje živih i za prestupe naroda mog bi ranjen. Odrediše Mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima Njegovim. Ali Gospodu bi volja da Ga bije, i dade Ga na muke; kad položi dušu Svoju u prinos za greh, videće natražje, produžiće dane, i šta je Gospodu ugodno napredovaće Njegovom rukom. Videće trud duše Svoje i nasitiće Se; pravedni Sluga Moj opravdaće mnoge Svojim poznanjem, i Sam će nositi bezakonja njihova. Zato ću Mu dati deo za mnoge, i sa silnima će deliti plen, jer je dao dušu Svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grehe mnogih, i za zločince se moli“ (Is. 53, 4-12)

Ovaj tekst se odnosi samo na Isusa Hrista i svi pokušaji da se primeni na bilo koga drugog su bili neuspešni.

Dvadeset drugi psalam opisuje Hristova krsna stradanja. Sam Gospod je izgovarao reči ovog psalma na Krstu. Tekst je napisan 1015 godina pre Hristovog Rođenja. Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni“ (Ps. 22, 14) – On će umreti od toga što Mu se pocepao srce; za vreme raspeća dolazi do iskrivljenja zglobova: „Sasuši se kao crep krepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me“ (Ps. 22, 15) – strašna žeđ usled velikog gubitka krvi. „Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje“ (22, 16) – noge i ruke će biti probijene ekserima (u Davidovo vreme još nije bilo raspeća, ono je uvedeno 500 godina kasnije). „Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb“ (Ps. 21, 18) – trojica vojnika su podelila Hristovu odeću, a za hiton su bacili kocku (žreb) kako ga ne bi pocepali.

Kazujem ime Tvoje braći; usred skupštine hvaliću Te“ (Ps. 22, 22). „Reci im [braći Mojoj] uzlazim Ocu Mojemu“ (Jn. 20, 17). Hristos je obećao Ocu da će dovesti spaseno čovečanstvo. Hristu se neće klanjati samo oni koji su verni Bogu, već i pobunjenici, i zločinci. „U Tvoju ruku predajem duh svoj; izbavljao si me, Gospode, Bože istiniti“ (Ps. 31, 5).

U 69. psalmu su takođe opisana Hristova stradanja (Ps. 69, 2-37). „Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobeleše mi oči pogledajući Boga“ (Ps. 69, 3) – to je vapaj zbog žeđi. „Onih koji mrze na me ni za šta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim“ (Ps. 68, 4) – Nevini strada. „Da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina, i da ne sklopi jama nada mnom ždrela svog“ (Ps. 69, 15) – ovo je molba za to da Gospod ne ostane zauvek u paklu.

„Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom“ (Ps. 69, 22) – je direktno predskazivanje toga da će Gospodu dati da pije žuč i sirće. „Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove, da ne vide, i njihove bedre raslabi zasvagda. Izlij na njih jarost Svoju, i plamen gneva Tvog neka ih obuzme! Stan njihov neka opusti, i u njihovim šatorima neka ne bude niko da živi. Jer koga si Ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si Ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde Tvoje. Neka se izbrišu iz knjige živih, i s pravednicima nek ne budu zapisani“ (Ps. 69, 22-28) – ispunilo se na Jerusalimu. „A ja sam ništ i bolan; pomoć Tvoja, Bože, nek me zakloni“ (Ps. 69, 29) – ovo je proročanstvo o vaskrsenju.

Predskazanje o znamenjima kod Krsta.

Nije li dan Gospodnji mrak, a ne videlo? I tama, bez svetlosti“ (Amos. 5, 20). „I u onaj dan, govori Gospod Gospod, učiniću da sunce zađe u podne, i pomračiću zemlju za belog dana. I pretvoriću praznike vaše u žalost i sve pesme vaše u plač, i metnuću kostret oko svih bedara i učiniću da svaka glava oćelavi i da bude žalost za jedincem, i kraj će joj biti ko gorak dan“ (Amos. 8, 9-10). Prilikom Hristove smrti svet je pokrila tama. Praznik Pashe će se pretvoriti u plač (mnogi su se udarali u grudi i plakali).

Prorok Amos je živeo u IX veku pre Hristovog Rođenja.

Takođe ima predskazanja o znamenjima za vreme raspeća kod proroka Zaharije (Zah. 14, 1-9) i u 34. psalmu: Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti“ (Ps. 34, 20).

Hristove grudi će biti probodene.

I izliću na dom Davidov i na stanovnike jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na Mene Kog probodoše; i plakaće za Njim kao za jedincem, i tužiće za Njim kao za prvencem“ (Zah. 12, 10). „I ako mu ko reče: Kakve su ti to rane na rukama? On će odgovoriti: Dopadoh ih u kući prijatelja svojih“ (Zah. 13, 6).

Starozavetna proročanstva o raspeću.

Ovakvih proročanstava ima kod proroka Isaije (Is. 52, 13; 54, 3). Ovaj odlomak apostoli su koristili u bogosluženju na Veliki petak. To je bio glavni bogoslužbeni tekst, zato što još uvek nije bilo zapisano Jevanđelje. On se u sinagogi ne koristi (izuzet je iz tekstova). U proročanstvu se kaže da će Gospod biti pretučen više od bilo kog čoveka. Prilikom proučavanja Turinske plaštanice naučnici su izračunali da je na Hristovom telu bilo 296 rana.

Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, a prezren da Ga ni za šta ne uzimasmo. A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da Ga Bog bije i muči“ (Is. 53, 3-4) – označava odvraćanje od Njega jevrejskog naroda; On je žrtva umesto nas i bio je nepravedno osuđen. „Od teskobe i od suda uze se, a rod Njegov ko će iskazati? Jer se istrže iz zemlje živih i za prestupe naroda mog bi ranjen“ (Is. 53, 8) – o božanskom poreklu; Gospod će zaista umreti, ali neće ostati u smrti. „Odrediše Mu grob za zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima Njegovim“ (Is. 53, 9) – bio je razapet zajedno sa zločincima, predskazanje da će Gospod biti sahranjen kod Josifa Arimatejskog.

„Veseli se, nerotkinjo koja ne rađaš, zapevaj i poklikni ti, koja ne trpiš muke od porođaja, jer pusta ima više dece nego li ona koja ima muža, veli Gospod“ (Is. 54, 1) – neplodna žena je neznabožačka crkva.

U drugoj glavi Pesme nad pesmama (Pesm. 2, 8-14) daje se proročanstvo o tome da Grob Gospodnji treba tražiti van grada: opisan je susret Crkve i Hrista u klancu u proleće, a takođe postoji proročanstvo o vaskrsenju. Rekoh Gospodu: Ti si Gospod moj, nemam dobra osim Tebe“ (Ps. 16, 2) – Bogu nisu potrebni ljudski darovi. „Gospod je moj deo nasledstva i čaše; Ti podižeš dostojanje moje“ (Ps. 15, 5) – Ti držiš Moju sudbinu rukama, kaže Hristos Ocu. „Uže mi je zahvatilo prekrasna mesta, i deo mi je moj mio“ (Ps. 15, 6) – prijatno mi je ono što si mi dao u nasledstvo (Crkvu). „Blagosiljam Gospoda, Koji me urazumljuje; tome me i noću uči šta je u meni“ (Ps. 15, 7) – Hristos dobija znanje iznutra. „Svagda vidim pred sobom Gospoda: On mi je s desne strane da ne posrnem“ (Ps. 15, 8) – Otac je uvek s desne strane Sina, i Sin je uvek s desne strane Oca.

Svedočanstvo o tome da će Hristova duša sići u pakao kako bi spasio pravednike.

„Ali ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam Ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom. A mene celog sačuvaj, i daj i da stojim pred licem Tvojim doveka“ (Ps. 41, 10-12); „Gospode, Bože moj! Zavikah k Tebi, i iscelio si me. Gospode! Izveo si iz pakla dušu moju, i oživeo si me da ne siđem u grob“ (Ps. 30, 2-3); „Neću umreti, nego ću živ biti, i kazivati dela Gospodnja. Karajući pokara me Gospod; ali me smrti ne dade. Otvorite mi vrata od pravde, ući ću na njih, slaviću Gospoda. Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici! Hvalim Te, što si me uslišio, i postao mi Spasitelj“ (Ps. 118, 17-21).

Hodite da se vratimo ka Gospodu; jer On razdre, i isceliće nas, rani, i zaviće nas. Povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živećemo pred Njim. Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo Ga više poznavati; jer Mu je izlazak uređen kao zora, i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju. Šta da ti učinim, Jefreme? Šta da ti učinim, Juda? Jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane. Zato ih sekoh preko proroka i ubijah rečima usta svojih, i svetlost sudova tvojih iziđe. Jer je meni milost mila a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica“ (Os. 6, 1-6). „Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi trulost. Pokazaćeš mi put životni: obilje je radosti pred licem Tvojim, uteha u desnici Tvojoj doveka“ (Ps. 16, 10-11); „Reče Gospod Gospodu mom: Sedi Meni s desne strane, dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojim“ (Ps. 110, 1); „Vrata! Uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! Ide Car slave!“ (Ps. 24, 7); „Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože“ (Ps. 68, 18).

Hristova večna vladavina nad svetom.

Kad se ispune dani tvoji i ti odeš ocima tvojim, tada ću Ja podići seme tvoje posle tebe, koje će biti od sinova tvojih, i utvrdiću carstvo njegovo. On će Mi sagraditi dom, i utvrdiću njegov presto zauvek. Biću mu otac i on će Mi biti sin, – i neću oduzeti milost Svoju od njega, kao što sam oduzeo od onoga koji je bio pre tebe. Postaviću ga u domu Mom i u carstvu Mom zauvek, i presto njegov će biti večno čvrst“ (1 Par. 17, 11-14); „Ja sam pomazao cara Svog na Sionu, na svetoj gori Svojoj. Kazaću naredbu Gospodnju; On reče Meni: Ti si Sin Moj, Ja te sad rodih“ (Ps. 2, 6-8); „Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću venčao si ga“ (Ps. 8, 6); „Oštre su strele tvoje; narodi će pasti pod vlast tvoju; prostreliće srca neprijatelja carevih. Presto je Tvoj, Bože, večan i nepokolebljiv; skiptar je carstva Tvog skiptar pravice“ (Ps. 45, 6-7). „Vladaće od mora do mora, i od reke do krajeva zemaljskih“ (Ps. 72, 8).

„Reče Gospod Gospodu mom: Sedi Meni s desne strane, dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojim. Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona: vladaj sred neprijatelja svojih. U dan rata Tvog narod je Tvoj gotov u svetoj krsoti. Kao rosa zori iz utrobe, takva je u Tebe mladost Tvoja“ (Ps. 110, 1-3); „Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Daviovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada doveka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama“ (Is. 9, 7); „I dade Mu se vlast i slava i carstvo da Mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je Njegova vlast večna, koja neće proći i carstvo se Njegovo neće rasuti“ (Dan. 7, 14).

Drugi dolazak.

Ide Bog naš, i ne ćuti; pred Njim je oganj koji proždire, oko Njega je bura velika. Doziva nebo odozgo i zemlju, da sudi narodu Svom: „Skupite mi svece Moje, koji su učinili sa Mnom zavetne žrtve.“ I nebesa oglasiše pravdu Njegovu, jer je taj sudija Bog“ (Ps. 50, 50, 3-6). „Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, Kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada doveka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama“ (Is. 9, 6-7).

Proročanstva o Hristovom drugom dolasku takođe postoje kod proroka Isaije, Danila i Zaharije (Is. 66, 18; Dan. 7, 13-14; Zah. 14, 4-8).

Pitanja i odgovori na temu predavanja

Da li u Starom Zavetu postoje proročanstva o ulasku Gospoda u Jerusalim?

Da, postoje. O događajima ulaska Gospoda u Jerusalim govore tri drevna teksta Svetog Pisma. To su dva psalma, 8. i 118 (Ps. 8, 2; 117, 18-29) i kod proroka Zaharije: Raduj se mnogo, kćeri sionska, podvikuj, kćeri jerusalimska; evo, Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričnom“ (Zah. 9, 9).

Kod kojeg starozavetnog proroka postoji predskazanje o tome da će se apostoli razbežati posle Hristovog hapšenja?

Kod proroka Zaharije: „I ako mu ko reče: Kakve su ti to rane na rukama? On će odgovoriti: Dopadoh ih u kući prijatelja svojih. Maču, ustani na pastira mog, i na čoveka druga mog, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima“ (Zah. 13, 6-7).

Kod kojeg od starozavetnih proroka postoje predskazanja o ceni izdaje Hrista?

O tome je detaljno napisano kod proroka Zaharije (Zah. 13, 6-7).

Na kojim mestima u Starom Zavetu su opisana Hristova krsna stradanja?

Takvih mesta ima mnogo, na primer: „A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na Se… ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi; i ranom Njegovom mi se iscelismo. Svi i kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na NJ bezakonje svih nas. Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta Svojih“ (Is. 53, 4-7).

Umreće od toga što će Mu prepući srce, za vreme raspeća dolazi do iskrivljavanja zglobova. „Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni“ (Ps. 22, 14) – strašna je žeđ od velikog gubitka krvi. „Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje“ (Ps. 22, 16).

Da li postoje starozavetna predskazanja o tome da će Hristu biti probodene grudi?

Da, postoje.

I izliću na dom Davidov i na stanovnike jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na Mene Kog probodoše; i plakaće za Njim kao za jedincem, i tužiće za Njim kao za prvencem“ (Zah. 12, 10). „I ako mu ko reče: Kakve su ti to rane na rukama? On će odgovoriti: Dopadoh ih u kući prijatelja svojih“ (Zah. 13, 6).

Ko od starozavetnih proroka daje opis Hristovog raspeća?

Prorok Isaija (Is. 52, 13; 54, 3). Ovaj odlomak su apostoli koristili prilikom bogosluženja na Veliki petak. To je bio glavni bogoslužbeni tekst dok nije bilo zapisano Jevanđelje. U sinagogi se ne koristi (izuzet je iz tekstova). „Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, a prezren da Ga ni za šta ne uzimasmo. A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na Se, a mi mišljasmo da je ranjen, da Ga Bog bije i muči“ (Is. 53, 3-4).

Koliko rana je bilo na Hristovom Telu posle raspeća?

U Bibliji postoji proročanstvo o tome da će Gospod biti pretučen više od bilo kog čoveka. Prilikom proučavanja plaštanice izračunato je da je Hristos imao 296 rana.

Da li postoje starozvetna proročanstva o drugom dolasku Gospoda?

Da, postoje.

Ide Bog naš, i ne ćuti; pred Njim je oganj koji proždire, oko Njega je bura velika. Doziva nebo odozgo i zemlju, da sudi narodu Svom: „Skupite mi svece Moje, koji su učinili sa Mnom zavetne žrtve.“ I nebesa oglasiše pravdu Njegovu, jer je taj sudija Bog“ (Ps. 50, 3-6). „Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, Kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada doveka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama“ (Is. 9, 6-7).

Proročanstva o Hristovom drugom dolasku takođe postoje kod proroka Isaije, Danila i Zaharije (Is. 66, 18; Dan. 7, 13-14; Zah. 14, 4-8).