NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 44 – O PETOJ ZAPOVESTI

ČAS 44 – O PETOJ ZAPOVESTI

550. KAKO SVETO PISMO UČI DA SE ODNOSIMO PREMA RODITELJIMA?

Peta zapovest propisuje naročite obaveze prema roditeljima i uči o tome da ih treba poštovati:

1) odnositi se prema njima sa poštovanjem;

2) pokoravati im se;

3) negovati ih i paziti u vreme bolesti i starosti;

4) posle njihove smrti, kao i za života, moliti se za spasenje njihovih duša i tačno ispunjavati njihova zaveštanja koja ne protivreče Zakonu Božijem i građanskom zakonu (2. Mak. 12, 4344; Jer. 35,1819; Prep. Jovan Damaskin, Slovo o upokojenima).

551. KOLIKO JE TEŽAK GREH NEPOŠTOVANJA RODITELJA?

O težini greha nepoštovanja prema roditeljima treba rasuđivati na sledeći način. Koliko je lako i prirodno voleti i poštovati roditelje, kojima dugujemo život, toliko je težak greh ne poštovati ih. Zato je po Zakonu Mojsejevom za psovanje oca ili majke izricana smrtna kazna (2. Mojs. 21,16).

552. ZAŠTO JE PETOJ ZAPOVESTI SJEDINJENO I OBEĆANJE O BLAGOSTANJU I DUGOVEČNOM ŽIVOTU?

Zapovest o poštovanju roditelja prati obećanje spokojnog i dugovečnog života. Ovo je učinjeno zato da bi očigledna nagrada još više podstakla na ispunjavanje te zapovesti na kojoj počiva poredak najpre porodičnog, a potom i društvenog života.

553. NA KOJI NAČIN SE ISPUNJAVA OBEĆANJE BLAGOSTANJA I DUGOVEČNOSTI?

Ovo obećanje se ispunjava na sledeći način. Primeri drevnih patrijaraha ili praotaca pokazuju da Bog roditeljskom blagoslovu daje naročitu silu (1. Mojs. 27). Očinski blagoslov utvrđuje dom dece (Sir. 3,9). Bog, po premudrom i pravednom Svome Promislu, na zemlji naročito čuva život onih koji poštuju roditelje i pomaže im, a kao savršenu nagradu za savršenu dobrodetelj daruje im besmrtni i blaženi život u Nebeskom Otačastvu

554. ZAŠTO SE U ZAPOVESTIMA O LJUBAVI PREMA BLIŽNJEM PRE SVEGA POMINJU RODITELJI?

Među zapovestima u kojima se zahteva ljubav prema bližnjima, najpre se pominju roditelji, jer su nam roditelji prirodno najbliži.

555. KOGA OSIM RODITELJA TREBA DA POŠTUJEMO?

U petoj zapovesti pod „roditelji“ treba podrazumevati sve one koji prema nama zauzimaju mesto roditelja.

556. KO NAM MOŽE BITI UMESTO RODITELJA?

Umesto roditelja mi imamo:

1) carsku vlast[1], i Otačastvo, jer je carstvo velika porodica u kojoj smo svi mi – deca našeg Otačastva;

2) duhovne pastire i učitelje, koji nas učenjem i Svetim Tajnama rađaju za duhovni život i vaspitavaju nas u njemu;

3) starije po uzrastu;

4) naše dobrotvore;

5) starešine.

557. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU GOSPODARA?

Sveto Pismo ovako govori o carskoj vlasti: Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga, a vlasti što postoje od Boga su ustanovljene. Zato ko se protivi vlasti, protivi se uredbi Božijoj(Rimlj. 13, 12).

Jer je sluga Božiji tebi za dobro. Ako li zlo činiš boj se, jer ne nosi mača uzalud, jep je Božiji sluga, osvetnik, da izlije gnev na onoga koji zlo čini (Rimlj. 13, 4).

Zato je potrebno pokoravati se ne samo zbog gneva, nego i zbog savesti (Rimlj. 13,5).

Boj se Boga, sine moj, i cara, i ni jednom se od njih ne protivi(Prič. 24, 21).

Podajte, dakle, carevo caru, i Božije Bogu (Mt. 22,21).

Boga se bojte, cara poštujte (1. Petr. 2,17).

558. KOLIKO DALEKO TREBA DA SE RASPROSTIRE NAŠA LJUBAV PREMA GOSPODARU I OTADŽBINI?

Naša ljubav prema Otačastvu treba da ide do spremnosti da za nju položimo svoj život (Jn. 15, 13).

559. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU PASTIRA I DUHOVNIH UČITELJA?

O poštovanju prema pastirima i učiteljima Sveto Pismo govori ovako: Slušajte starešine svoje i povinujte im se, jep oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to s radošću činili a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi (Jevr. 13, 17).

560. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU STARIJIH PO UZRASTU?

U Svetom Pismu postoji naročito uputstvo o poštovanju starijih po uzrastu, isto kao roditelja. Apostol Pavle piše apostolu Timoteju: Starca ne karaj, nego ga savetuj kao oca; mladiće kao braću; starice kao matere (1. Tim. 5,1 2). Pred sedom glavom ustani, i poštuj lice starčevo, i boj se Boga svojega (3. Moj. 19, 32).

561. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU DOBROTVORA?

Da dobrotvore treba poštovati kao roditelje, moguće je uveriti se na primeru Samog Gospoda Isusa Hrista, Koji beše poslušan Josifu bez obzira na to što Josif nije bio Njegov pravi otac, nego samo vaspitač (Lk. 2, 51).

562. KOGA JOŠ TREBA DA POŠTUJEMO KAO RODITELJE?

Postoje još i pretpostavljeni, koje treba poštovati odmah iza roditelja, slično kao njih. To su oni koji se umesto roditelja staraju o našem vaspitanju, tj. starešine u učilištima i nastavnici; zatim oni koji nas štite od nereda i nesigurnosti u društvu, tj. građanske vlasti; one koji nas štite silom zakona, tj. sudije; one kojima je carska vlast poverila čuvanje i zaštitu društvene bezbednosti od neprijatelja, tj. vojne starešine.

563. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU STAREŠINA?

U Svetom Pismu se o obavezama prema starešinama kaže: Podajte, dakle, svakome što ste dužni: kome porezu – porezu, kome carinu – carinu, kome strah – strah, kome čast čast (Rimlj. 13,7).

564. Sveto Pismo ovako govori o potčinjenosti slugu gospodarima: Robovi, budite poslušni svojim gospodarima po telu, kao Hristu, sa strahom i trepetom. u prostoti srca svojega, ne radeći samo prividno kao da ugađate ljudima, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca (Ef. 6, 56). Sluge, budite pokorni sa svakim strahom gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i grubima (1. Petr. 2, 18).

565. KAKVE OBAVEZE SE ODREĐUJU U ODNOSIMA SA DECOM?

Sveto Pismo propisuje i obaveze prema deci, koje odgovaraju obavezama prema roditeljima. Ne razdražujte decu svoju, nego ih podižite u vaspitanju i nauci Gospodnjoj (Ef. 6, 4).

566. KAKO SVETO PISMO GOVORI O ODNOSU DUHOVNIH PASTIRA PREMA SVOJOJ PASTVI?

Sveto Pismo o dužnosti pastira prema duhovnoj pastvi govori ovako: Čuvajte stado Božije, koje vam je povereno, i nadgledajte ga, ne prinudno, nego dobrovoljno, i po Bogu, ne zbog nečasnog dobitka, nego od srca; niti kao da gospodarite nasledstvom Božpjim; nego budite ugled stadu (1. Petr. 5, 23).

567. KAKO SVETO PISMO GOVORI O OBAVEZAMA STAREŠINA I ONIH KOJI VLADAJU?

O dužnostima starešina i onih koji vladaju Sveto Pismo govori ovako: Gospodari, pravdu i jednakost ukazujte slugama, znajući da i vi imate Gospoda na nebesima (Kol. 4,1).

568. KAKO TREBA POSTUPITI KADA SE OD NAS TRAŽI NEŠTO ŠTO JE PROTIVNO SVETOM PISMU?

Ako se dogodi da roditelji ili starešine zahtevaju nešto protivno veri ili zakonu Božijem, onda im treba reći ono što su Apostoli rekli judejskim starešinama: Sudite, je li pravo pred Bogom da slušamo vas više nego Boga (Dap.4,19).

569. KAKO SE NAZIVA VRLINA KOJU OD NAS ZAHTEVA PETA ZAPOVEST?

Osobina ili vrlina koju zahteva peta zapovest naziva se poslušnošću.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. KAKO SVETO PISMO UČI DA SE ODNOSIMO PREMA RODITELJIMA?

2. KOLIKO JE TEŽAK GREH NEPOŠTOVANJA RODITELJA?

3. ZAŠTO JE PETOJ ZAPOVESTI SJEDINJENO I OBEĆANJE O BLAGOSTANJU I DUGOVEČNOM ŽIVOTU?

4. NA KOJI NAČIN SE ISPUNJAVA OBEĆANJE BLAGOSTANJA I DUGOVEČNOSTI?

5. ZAŠTO SE U ZAPOVESTIMA O LJUBAVI PREMA BLIŽNJEM PRE SVEGA POMINJU RODITELJI?

6. KOGA OSIM RODITELJA TREBA DA POŠTUJEMO?

7. KO NAM MOŽE BITI UMESTO RODITELJA?

8. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU GOSPODARA?

9. KOLIKO DALEKO TREBA DA SE RASPROSTIRE NAŠA LJUBAV PREMA GOSPODARU I OTADŽBINI?

10. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU PASTIRA I DUHOVNIH UČITELJA?

11. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU STARIJIH PO UZRASTU?

12. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU DOBROTVORA?

13. KOGA JOŠ TREBA DA POŠTUJEMO KAO RODITELJE?

14. KAKO SVETO PISMO GOVORI O POŠTOVANJU STAREŠINA?

15. KAKVE OBAVEZE SE ODREĐUJU U ODNOSIMA SA DECOM?

16. KAKO SVETO PISMO GOVORI O ODNOSU DUHOVNIH PASTIRA PREMA SVOJOJ PASTVI?

17. KAKO SVETO PISMO GOVORI O OBAVEZAMA STAREŠINA I ONIH KOJI VLADAJU?

18. KAKO TREBA POSTUPITI KADA SE OD NAS TRAŽI NEŠTO ŠTO JE PROTIVNO SVETOM PISMU?

19. KAKO SE NAZIVA VRLINA KOJU OD NAS ZAHTEVA PETA ZAPOVEST?


[1] Rusku reč „gosudarstvenaja vlast“ ovde smo preveli kao „carska“, jer reč „gosudarstvo“, prema tumačenju Vl. Dalja, označava „carstvo, imperiju, kraljevstvo – zemlju pod upravom gospodara“, dok je „gosudar“ – „svetovnn poglavar, vladar: imperator. car, kralj ili knez“. Uostalom, i Sveti Filaret je živeo u vreme kada je u Rusiji postojala od Boga pomazana carska vlast. Naravno, „gosudarstvenaja“ smo mogli da prevedemo i kao „državna vlast“, i ne bismo pogrešili, ali ne bismo ni sasvim tačno pogodili smisao onoga o čemu Svetitelj govori, budući da državna vlast može biti i vlast antihrista, što se stvarno i zbilo u Rusiji posle 1917-te godine, a antihristova vlast Hrišćanima nikako ne može da zameni roditelje (prim. prev.).