NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 38 – O SEDMOJ, OSMOJ I DEVETOJ ZAPOVESTI BLAŽENSTVA

ČAS 38 – O SEDMOJ, OSMOJ I DEVETOJ ZAPOVESTI BLAŽENSTVA

O sedmoj zapovesti Blaženstva.

 467. KOJA JE SEDMA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

Sedma zapovest Gospodnja za blaženstvo je da oni koji žele da budu blaženi treba da budu mirotvorci.

468. ŠTA ZNAČI BITI MIROTVORAC?

Ovu zapovest treba ispuniti na sledeći način. Mi sa svima treba da postupamo druželjubivo i ne treba da dajemo povoda za razmirice; ako do razmirica ipak doće, na svaki način treba da ih prekratimo, pa čak i ako to podrazumeva odricanje od nekog našeg prava, osim ako je to u suprotnosti sa onim na šta smo obavezni ili ako bi nekom nanelo štetu. I druge koji su u zavadi treba da mirimo, koliko god je to u našoj moći, a kada ne možemo, onda treba da molimo Boga za njihovo izmirenje.

469. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA MIROTVORCIMA?

Mirotvorcima Gospod obećava da će se sinovi Božiji nazvati.

470. ŠTA ZNAČI TO DA ĆE SE MIROTVORCI NAZVATI SINOVIMA BOŽIJIM?

Ovo obećanje pokazuje uzvišenost podviga mirotvoraca kao i uzvišenost nagrade koja je za njih pripremljena. Pošto oni svojim podvigom podražavaju Jedinorodnog Sina Božijeg Koji je došao na zemlju da pomiri grešnog čoveka sa Bogom, njima se obećava blagodatno ime sinova Božijih i, bez sumnje, blaženstvo dostojno toga imena.

O osmoj zapovesti Blaženstva.

471. KOJA JE OSMA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

 Osma zapovest za blaženstvo je da oni koji žele blaženstvo treba da budu spremni da pretrpe gonjenje pravde radi, ne izdajući je.

472. KOJE OSOBINE SU NEOPHODNE DA BI SE ČVRST PRETRPELI PROGONI ZA PRAVDU?

Ovom zapovešću zahtevaju se sledeće osobine: pravdoljubivost, postojanost i čvrstina u dobrodetelji (vrlini), hrabrost i trpljenje u slučaju da neko bude izložen patnjama i opasnosti zato što ne želi da izda istinu i dobrodetelji.

473. ŠTA OBEĆAVA GOSPOD ONIMA KOJI SU PROGNANI PRAVDE RADI?

Prognanima pravde radi Gospod obećava Carstvo Nebesko u zamenu za ono čega se oni gonjenjem lišavaju, isto kao što ga je obećao siromašnima duhom kao nadoknadu za trpljenje oskudice i nemaštine.

O devetoj zapovesti Blaženstva.

414. KOJA JE DEVETA ZAPOVEST ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

Deveta zapovest Gospodnja za blaženstvo je da oni koji žele blaženstvo treba da budu spremni da radi Imena Hristovog i za istinsku pravoslavnu veru sa radošću prime uvredu, gonjenje, nevolje, pa čak i smrt.

475. KAKO SE NAZIVA PODVIG KOJI SE ZAHTEVA OD OVE ZAPOVESTI?

Podvig prema ovoj zapovesti naziva se mučeničkim podvigom.

476. KAKVU NAGRADU OBEĆAVA GOSPOD ZA MUČENIČKI PODVIG?

Za ovaj podvig Gospod obećava veliku platu na Nebesima, tj. naročit i visok stepen blaženstva.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. KOJA JE SEDMA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

2. ŠTA ZNAČI BITI MIROTVORAC?

3. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA MIROTVORCIMA?

4. ŠTA ZNAČI TO DA ĆE SE MIROTVORCI NAZVATI SINOVIMA BOŽIJIM?

5. KOJA JE OSMA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

6. KOJE OSOBINE SU NEOPHODNE DA BI SE ČVRSTO PRETRPELI PROGONI ZA PRAVDU?

7. ŠTA OBEĆAVA GOSPOD ONIMA KOJI SU PROGNANI PRAVDE RADI?

8. KOJA JE DEVETA ZAPOVEST ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

9. KAKO SE NAZIVA PODVIG KOJI SE ZAHTEVA OD OVE ZAPOVESTI?

10. KAKVU NAGRADU OBEĆAVA GOSPOD ZA MUČENIČKI PODVIG?