NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 3 – O SVETOM PREDANJU

ČAS 3 – O SVETOM PREDANJU

16. NA KOJI NAČIN SE ČUVA I ŠIRI BOŽANSKO OTKROVENJE?

Božansko Otkrivenje se među ljudima širi i čuva u istinskoj Crkvi na dva načina: posredstvom Svetog Predanja i Svetog Pisma.

17. ŠTA NAZIVAMO SVETIM PREDANJEM?

Pod „Svetim Predanjem“ podrazumeva se ono što ljudi koji istinski veruju i koji poštuju Boga rečju i delom predaju jedan drugome i pretci potomcima: učenje vere, Zakon Božiji, Svete Tajne i sveštene obrede.

18. GDE SE ČUVA SVETO PREDANJE?

Svi koji zaista veruju, sjedinjeni Svetim Predanjem vere, u celini i prejemstveno, kako je Božanski ustanovljeno, čine Crkvu, koja i jeste verni čuvar Svetog Predanja, ili, po rečima Svetog Apostola Pavla – Crkva Boga živoga, stubi tvrđava istine (1. Tim. 3,15).

19. ŠTA NAZIVAMO SVETIM PISMOM?

Svetim Pismom nazivaju se knjige koje je napisao Duh Božiji preko od Boga osvećenih ljudi koji se zovu Proroci i Apostoli. Ove knjige se obično nazivaju Biblijom.

20. ŠTA ZNAČI REČ „BIBLIJA“?

„Biblija“ je grčka reč. Ona znači – „Knjige“. Ovim nazivom izražava se to da su Sveštene Knjige dostojne pažnje više od svih drugih knjiga.

21. ŠTA JE DREVNIJE: SVETO PREDANJE ILI SVETO PISMO?

Najstariji i prvobitni način širenja Otkrivenja Božijeg jeste Sveto Predanje. Od Adama do Mojseja nije bilo Sveštenih knjiga. Sam Gospod naš Isus Hristos je Svoje Božansko učenje i zapovesti predao Svojim učenicima rečju i primerom, a ne knjigom. I Apostoli su isprva širili veru i utvrđivali Crkvu Hristovu na isti način – usmeno. Neophodnost Predanja vidi se i iz toga što knjigama ne mogu da se koriste svi, a Predanjem mogu.

22. ZBOG ČEGA JE DATO SVETO PISMO?

Sveto Pismo dato je zato da bi se Otkrivenje Božije sačuvalo tačnije i nepromenjeno. U Svetom Pismu mi čitamo reči Proroka i Apostola upravo onako kao da smo živeli sa njima i slušali ih, bez obzira na to što su Sveštene Knjige napisane nekoliko vekova i milenijuma pre našeg vremena.

23. DA LI SE TREBA DRŽATI SVETOG PREDANJA AKO POSTOJI SVETO PISMO?

Mi smo dužni da čuvamo Sveto Predanje, kao saglasno Božanskom Otkrivenju i Svetom Pismu, čemu nas uči i samo Sveto Pismo – Apostol Pavle piše: Tako dakle, braćo, stojte čvrsto i držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom (2. Sol. 2, 15).

24. KAKO DA SE KORISTIMO SVETIM PREDANJEM U NAŠE VREME?

Predanje je i sada neophodno za pravilno shvatanje Svetog Pisma, za pravilno savršavanje Svetih Tajni i očuvanje sveštenih obreda u čistoti njihovog prvobitnog poretka.

Sveti Vasilije Veliki o tome kaže sledeće: „Od dogmata i pouka sačuvanih u Crkvi neke imamo u pisanom obliku, dok smo neke primili od apostolskog predanja, kroz prejemstvo u tajnosti. I jedno i drugo ima istu silu za pobožnost, čemu neće protivrečiti niko ko je makar i malo upućen u crkveni poredak. Jer ako se usudimo da odbacimo nepisane običaje, kao da oni nisu od velikog značaja, neprimetno ćemo naneti štetu Jevanđelju u onome što je najvažnije, a od apostolske će propovedi ostati tek pusto ime. Podsetimo, na primer, najpre na ono prvo i najopštije: ko je pismom učio da se oni koji se uzdaju u Ime Gospoda našeg Isusa Hrista osenjuju znakom krsta? Koja nas je poslanica učila da se na molitvi okrećemo ka istoku? Ko nam je od Svetih napismeno ostavio reči prizivanja (Duha Svetoga) u pretvaranju Evharistijskog Hleba i Čaše Blagoslova? Jer mi se ne zadovoljavamo onim rečima koje pominju Apostol ili Jevanđelje, nego i pre i posle njih proiznosimo i druge, koje smo primili iz nepisanog učenja i koje imaju veliku silu za savršavanje Svete Tajne. Takođe, po kom to pismu blagosiljamo vodu Krštenja, i jelej Pomazanja, pa još i samog onoga koji se krštava? Zar to ne činimo po (u Svetom Pismu) prećutanom i tajnom Predanju. I šta još? Koja nas je pisana reč naučila i samom pomazivanju jelejem? Odakle trikratno pogruženje čoveka i ostalo što se odnosi na krštenje; iz kog je to pisma uzeto odricanje od satane i anđela njegovih ? Nije li uzeto iz ovog neobnarodovanog i neobjavljenog učenja koje su Oci naši sačuvali u ćutanju nedostupnom za ljubopitljivost i iznošenje, pošto su sa razlogom bili naučeni da ćutanjem čuvaju svetinju Tajni? Jer kako bi se moglo pismeno objavljivati učenje o onome na šta nekrštenima nije dopušteno ni da pogledaju?“ (Pravilo 27. O Svetom Duhu. Gl. 27).

 

PITANJE ZA OVAJ ČAS:

 

1. NA KOJI NAČIN SE ČUVA I ŠIRI BOŽANSKO OTKROVENJE?

2. ŠTA NAZIVAMO SVETIM PREDANJEM?

3. GDE SE ČUVA SVETO PREDANJE?

4. ŠTA NAZIVAMO SVETIM PISMOM?

5. ŠTA ZNAČI REČ „BIBLIJA“?

6. ŠTA JE DREVNIJE: SVETO PREDANJE ILI SVETO PISMO?

7. ZBOG ČEGA JE DATO SVETO PISMO?

8. DA LI SE TREBA DRŽATI SVETOG PREDANJA AKO POSTOJI SVETO PISMO?

9. KAKO DA SE KORISTIMO SVETIM PREDANJEM U NAŠE VREME?