NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 25 – O TAJNAMA CRKVE

ČAS 25 – O TAJNAMA CRKVE

280. ZAŠTO SE U SIMVOLU VERE GOVORI O KRŠTENJU?

Krštenje se u Simvolu vere pominje zato, što se Krštenjem i drugim Svetim Tajnama zapečaćuje (utvrđuje) vera.

281. ŠTA JE SVETA TAJNA?

Sveta Tajna je sveštena radnja kroz koju na tajanstveni način na čoveka deluje blagodat, ili spasonosna sila Božija.

282. KOLIKO IMA TAJNI?

Postoji sedam Svetih Tajni:

1) Krštenje;

2) Miropomazanje;

3) Pričešće;

4) Pokajanje – ispovest;

5) Sveštenstvo;

6) Brak;

7) Osvećenje jeleja (ulja).

283. KAKVU DUHOVNU SILU IMA SVAKA OD TIH TAJNI?

Svaka od tih sedam Svetih Tajni ima svoju duhovnu silu:

1) U Svetoj Tajni Krštenja čovek se tajanstveno rađa za duhovni život;

2) U Svetoj Tajni Miropomazanja dobija blagodat koja omogućuje duhovno uzrastanje i jačanje;

3) U Svetoj Tajni Pričešća čovek se duhovno hrani;

4) U Svetoj Tajni Pokajanja čovek se leči od duhovnih bolesti, tj. grehova;

5) U Svetoj Tajni Sveštenstva on dobija blagodat za duhovno preporađanje i vaspitavanje drugih posredstvom poučavanja i savršavanja Svetih Tajni;

6) U Svetoj Tajni Braka dobija se blagodat koja osvećuje supružansku zajednicu, prirodno rađanje i vaspitanje dece;

7) U Svetoj Tajni Osvećenja jeleja leči se od telesnih bolesti posredstvom isceljenja od bolesti duhovnih.

284. ZAŠTO U SIMVOLU VERE NISU POMENUTE SVE TE TAJNE?

U Simvolu vere nisu pomenute sve Svete Tajne, nego samo Krštenje, zato što se u odnosu na Krštenje pojavila sumnja: treba li neke ljude (na primer jeretike) ponovo krštavati? Bilo je neophodno da se to pitanje reši, što je i učinjeno u Simvolu vere, u kome ispovedamo jedno Krštenje.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ZAŠTO SE U SIMVOLU VERE GOVORI O KRŠTENJU?

2. ŠTA JE SVETA TAJNA?

3. KOLIKO IMA TAJNI?

4. KAKVU DUHOVNU SILU IMA SVAKA OD TIH TAJNI?

5. ZAŠTO U SIMVOLU VERE NISU POMENUTE SVE TE TAJNE?