NASLOVNA » MISIONARSKI LECI

MISIONARSKI LECI

U ovim misionarskim lecima se pristupačnim jezikom govori o istinama Pravoslavlja, pravilnom odnosu prema onome što zaokuplja i brine savremenog čoveka: odnosima u braku i porodičnoj sreći, smrti bliskih osoba, magijskom odnosu prema veri, borbi sa jednom od najtežih strasti – uninijem (čamotinjom) i depresijom do koje ova zapuštena strast dovodi… Leci su sastavljeni iz materijala koje su pripremili istaknuti misionari Ruske Pravoslavne Crkve: Sveštenomučenik Danil Sisojev, sveštenici Georgije Maksimov i Pavle Gumerov.

Možete preuzeti ispod letke, odštampati ih i odneti u svoj parohijski hram, porazgovarati sa starešinom Vašeg hrama i pitati da li mogu da stoje na mestu gde se pale sveće recimo. To je mesto gde dođu svi koji uđu u hram da makar na kratko pomole, potraže pomoć kako umeju i znaju od Boga i zapale sveću.

 

*

U letku „Život je izbor“ govori se o onom glavnom izboru zbog koga smo svi mi rođeni i zbog koga nam je ovaj život i dat – pristupačnim jezikom se prenosi istina da je istinski cilj čoveka da pozna Onoga Koji je Put, Istina i Život i da Ga sledi.

Život je izbor!

*

U letku „Osnove Pravoslavne vere“ nalazi se kratko tumačenje Deset zapovesti, navedene su zapovesti Novog Zaveta, osnovne molitve Crkve (Oče naš, Dostojno jest) ali i kratak pregled značaja Tajni Crkve i suštine života u Telu Hristovom.

Osnove Pravoslavne vere

*

Dilema koja postoji kod mnogih i mnogih ljudi danas koji nakon primanja Svete Tajne Krštenja jednostavno ne znaju kako da žive dalje. Bivajući nesvesni onoga što im je Gospod podario, na žalost, vrliki broj ljudi nastavlja da živi starim životom i tako gazi svetinju koju od trenutka Krštenja nosi u sebi. Ovaj letak može da pomogne mnogima i da ne krenu uobičajenim putem ili da se vrate na put koji vodi u Život – crkveni, liturgijski život Crkve.

Ako ste se krstili i ne znate kako da živite dalje…

*

Letak „Neophodni su Ispovest i Pričešće“ govori o neophodnosti svojevrsne duhovne „reanimacije“ za svakog čoveka koji se nalazi daleko od Boga. Sveti ljudi su kao prvi korak ponovnom približavanju Bogu uvek pozivali krštene ljude na iskrenu Ispovest i Pričešće nakon nje koje jedine mogu da im pruže snagu na putu koračanja ka Hristu.

Neophodni su Ispovest i Pričešće!

*

Letak „Kako pobediti čamotinju?“ daje nam dragocene savete u borbi sa onim što i savremena psihologija već prepoznaje kao „bič“ ljudskog roda – uniniju (čamotinji), teškim duševnim stanjem za koji Crkva Hristova i Njeno učenje već dve hiljade godina znaju pouzdani način lečenja.

Kako pobediti čamotinju?

*

„Pravila porodičnog života“ nam pružaju dragocene savete u borbi za brak, može pomoći mnogima koji danas stradaju i bivaju nesrećni zbog nesloge u braku, savezu za koji je Gospod odredio da bude duhovna oaza i utočište na teškom i stradalnom putu roda ljudskog.

Pravila porodičnog života

*

Letak „Porodični sukobi“ nam pomaže da nađemo način da se uspešno i uporno borimo za brak, čak i kada su neslaganja i sukobi nastali. Neslaganja u braku su možda i neizbežna, ali ako naučimo da ih prevaziđemo na pravi način, mogu nam poslužiti kao prilika da još više ojačamo našu „domaću Crkvu“.

Porodični sukobi

*

Porok alkoholizma koji predstavlja strašnog neprijatelja mnogih ljudskih života, porodica, brakova i detinjstva – može da se pobedi, ali samo i jedino uz Božiju pomoć. Letak „Kako se boriti sa strašću alkoholizma?“ daje nadu čoveku koji strada od toga i pre svega ga uči da mu je jedino pribežište i pouzdana pomoć u Ocu, Sinu i Svetome Duhu, Jedinom istinitom Bogu u svima svetovima. Savet koji se daju za borbu sa alkoholizmom, mogu da budu korisni i u borbi sa narkomanijom.

Kako se boriti sa strašću alkoholizma?

*

Mnogi crkveni ljudi prosto ne znaju šta da rade kada se vrate kući nakon nedeljne i praznične Liturgije. Da se poštovanje nedeljnog i prazničnog dana na kraju na bi svelo na ležanje na krevetu i gledanje televizije ili se suština zapovesti Gospodnje svela na strah od uzimanja igle u ruku ili širenja veša, letak „Šta raditi nedeljom?“ pomaže nam da shvatimo na koji način možemo provesti ovaj dan, da nam se duša i telo odmore i da nam se Bog raduje.

Šta raditi nedeljom?

*

Ono što je neminovno u životu svakog od nas jeste i naša i smrt nama bliskih ljudi. Često ne znamo na koji način da pomognemo ljudima koje volimo, sami ne znamo kako da pomognemo i sebi, postajemo svesni koliko su nam ljudi značili tek kada odu od nas. Letak „Kada odlaze naši bliski…“ pomaže da shvatimo na koji način da pomognemo i njima i sebi.

Kada odlaze naši bliski… (o smrti bliskih osoba)

*

Letak „O vračanju i uroku“ govori o na žalost prisutnoj pojavi danas – kada se čovek pored Živog Boga i dalje boji onih koji su nakon Hristovog Vaskrsenja kao „prebijeni psi“ (Sveti Nikolaj Žički). Da, naše sile su potpuno nemoćne pred lukavstvom i mržnjom zlih duhova, ali je sa nama Bog! Letak može pomoći čoveku da shvati da smo jedino sa Njim sigurni od napada demona, da Gospod Svoje ljude ne ostavlja i čuva!

O vračanju i uroku

*

Letak „Večni Bog vas zove k Sebi!“ govori o nečuvenoj radosnoj vesti Jevanđelja – da je Večni Bog sišao među nas, da je iskupio ljude i da nas zove u večnu radost, da budemo zajedno sa Njim u vekove vekova. Ovaj letak čiji je autor sveštenomučenik Danil Sisojev mnogim ljudima je pomogao nađu Hrista Boga i imaju život u izobilju (Jn. 10:10).

Večni Bog vas zove k Sebi!