NASLOVNA » NEW AGE » Feng-šui – nauka, religija ili sujeverje? – Vitalij Pitanov

Feng-šui – nauka, religija ili sujeverje? – Vitalij Pitanov

 

U poslednje vreme kod mnogih naših sugrađana pojavila se nova zanimacija koja se zove feng-šui. Feng-šui literatura je obilno zastupljena u knjižaramaa, na internetu je posvećeno mnoštvo sajtova. Uopšte, može da se kaže da je feng-šui sada u modi. Međutim, koliko duboko ljudi koji su njime oduševljeni razumeju prirodu feng-šuia? Da li su mnogi u stanju jasno da odgovore na pitanje: šta je to – nauka, religiozno učenje ili uobilajeno sujeverje? Gde se nalaze koreni feng-šuia? Na ova i druga pitanja autor pokušava da pruži odgovor u tekstu. Ljudima kojima je svejedno u šta će verovati i koji se poput vetrokaza, okreću na stranu zanosa mode, teško da će biti zanimljiv. Tekst je namenjen čoveku koji se ozbiljno odnosi prema svom duhovnom životu i smatra sebe hrišćaninom. I, pre svega za hrišćane koji razmišljaju da li da puste feng-šui u svoj život ili ne.

Dakle, šta je feng-šui? Feng-šui se prevodi sa kineskog kao “vetar-voda“[1]. Ovo učenje se pojavilo u Kini u IX veku.[2] Zanimljivo je istaći da Lilian Tu[3], popularni guru savremenog feng-šuia, koja ga datira od IX veka, u drugom radu piše: “Kinezi praktikuju feng-šui hiljadama godina”[4]. Istina, odakle su se pojavile te “hiljade godina”, ona ne objašnjava. Uostalom, kako je autor primetio, u delima Lilian Tu neretko se susreću dovoljno protivrečne tvrdnje i sa mnogima od njih ćemo se detaljnije upoznati u nastavku.

Dakle, savremene pristalice feng-šuia tvrde da postoji mnoštvo njegovih škola, pritom “pravi Feng-šui oslanja se na iste koncepcije”[5]Razlike u raznim školama feng-šuia su samo u praksi[6]. Pokušavajući da definiše feng-šui, Lilian Tu piše: “Feng-šui je drevni kineski skup praktičnih načina življenja u harmoniji sa sopstvenim okruženjem, tj. sa strukturom i oscilacijama energije, koja nas okružuje”[7]; “Feng-šui je umetnost pravilnog korišćenja kosmičkog disanja, ili ‘či’ – sile koja cirkuliše u celokupnoj sredini koja nas okružuje”[8]; “Feng-šui nije samo nauka o energiji “vetra i vode” (upravo tako se prevodi termin Feng-šui), nego umetnost korišćenja, privlačenja i generisanja ove energije”[9].

Iz svega prethodno rečenog, može se izvesti otprilike sledeća definicija feng-šuia: feng-šui je teorija i praksa, pomoću kojih čovek privlači neku energiju ‘či’ i pomoću ove energije harmonizuje svoje okruženje. Zbog čega je sve ovo potrebno? Na ovo se daje sledeći odgovor: “…ciklus sreće i nesreće može biti suštinski izmenjen, ako poznajete tajne zemaljskih energija i načine manipulisanja njima”[10]. Pod srećom Lilian Tu shvata: novac, zdravlje, vlast, uopšte, prosperitet. Lilian Tu piše: “…uvećanje dohodaka je jedno od ljudskih stremljenja koje se, jednostavnije od svega, udovoljava pomoću Feng-šuia”[11]; “Ako vam nije suđeno, da postanete veliki dobitnik u biznisu, Feng-šui će vam pomoći da se obogatite, ali vas neće učiniti basnoslovno bogatim čovekom. Sve zavisi od vaše nebeske sreće”[12].

Uzimajući u obzir da u osnovi feng-šuia leži učenje o energiji či, upoznajmo se detaljnije sa ovim učenjem. Dakle, ‘či’ je neka “vibrirajuća”[13] energija koja je svuda rasprostranjena; ona daje čoveku “silu i dušu”[14]. Lilian Tu piše: “Či čoveka je duh, koji upravlja njegovom aktivnošću. Višak (ili nedostatak) ‘či’ u telu određuje zdravlje i životnu aktivnost čoveka… kod raznih ljudi ‘či’ se razlikuje po kvalitetu i kvantitetu… ‘či’ čovekovog tela mora biti u harmoniji sa ‘či’ njegovog okruženja”[15]. U drugoj knjizi Lilian Tu dodaje: “Upravo ‘či’ i privlači izobilje, bogatstvo, prosperitet, zdravlje, priznanje, popularnost i sreću”[16]. Odakle je uzeto učenje o ‘či’? Iz taoizma. A pošto je tako, onda će biti korisno upoznati taoističku koncepciju ‘či’.

Potrebno je napomenuti da je taoizam kineska nacionalna religija. Njegovi izvori leže u praksi kontemplacije i meditacije koje su se koristile za sticanje stanja bestrašća i mira, a isto tako za sticanje besmrtnosti. Nema smisla upoznavati se detaljnije sa učenjem taoizma, jer za datu temu ima veoma dobrih radova, na koje autor poziva sve one, koji su zainteresovani za taoizam[17]. Za naše ciljeve biće dovoljno upoznati se samo sa klasičnim taoističkim učenjem o ‘či’.

Taoizam je panteističan, ‘či’ je energija, koja prožima svu Vaseljenu. Klasičan primer, koji tumači prirodu ‘či’ daje drevni kineski skeptik Van Čun (I vek); on je tvrdio da su materija i duh različita stanja ‘či’, kao što su para i led različita stanja vode. Materija je “zamrznuti” duh, duh je “otopljena materija”, tj. u taoizmu materija i duh su jednosušni, uvek su postojali i nisu znali Tvorca[18]. Čovek živi u ‘či’. ‘Či’ ga okružuje sa svih strana. Taoisti su težili, da se stope sa ‘či’ i kroz to steknu besmrtnost. Uz to, treba primetiti, da taoizam uči ne upravljanju prirodom, nego više davanju sebe njoj. Cilj nije izmeniti svet, nego se stopiti sa njim. Odakle su taoisti saznali o ‘či’? Kroz meditacije, kao rezultat mističkih ozarenja.

Šta je to feng-šui za njegove pristalice: religija ili nauka? Lilian Tu ovako odgovara na to pitanje: “Mi smatramo, da je Feng-šui primenjena nauka, budući da su se zakoni Feng-šuia formirali na osnovu empirijskih podataka sakupljenih tokom vekova”[19]. Dakle, pristalice dovode feng-šui u vezu sa naukom. Što se tiče religioznosti feng-šuia, pruža se sledeći odgovor: “Feng-šui ne predstavlja religiju”[20]; “… u samoj praksi nema ničeg duhovnog ili mističnog. Od vas se ne traže kompromisi sa religioznim verovanjima ili ideološkim principima, pošto za praktikovanje nisu potrebne nikakve molitve, žrtvoprinošenja ili vera”[21]. Lilian Tu ne dovodi u vezu svoju zanimaciju ni sa magijom: “…Feng-šui nije magija. Takođe nije ni duhovna praksa, koja zahteva veliku veru u moć Feng-šuia ili ubeđenost u njegovu efektivnost”[22].

Na žalost, autor mora da napomene da tvrdnja Lilian Tu u vezi sa tim da se u feng-šuiu ne zahteva vera[23], predstavlja laž. Lilian Tu piše: “Dokle god nemate potrebu verovati u fen-šui, dokle god se kod vas gnezde sumnje, vi ispunjavate prostor oko sebe negativnim energijama”[24]; “Ako želite da koristite feng-šui za poboljšanje svog života nastojte da ne dajete mnogo slobode nepoverenju. Nakon što potrebna znanja “dođu na svoje mesto”, izgledaće vam čak čudnim kako niste mogli da obratite pažnju na sve te stvari o kojima se govorilo u teoriji feng-šuia”[25]; “Metodika fen-šuia biće bolje usklađena ako u sebi budete održavali spokojan odnos prema njoj”[26]. Navedeni citati pre demantuju nego što potvrđuju izjavu Lilian Tu da se vera u feng-šuiu ne zahteva.

Pogledajmo sada, koliko je naučan feng-šui. Lilian Tu piše: “Moram priznati, da nisam u stanju tačno da objasnim kako funkcioniše feng-šui”[27]. Otvarajući pitanje odnosa savremene nauke prema feng-šuiu, ona nastavlja: “Teorija, dobra po preporukama feng-šuia, može izgledati čudna predstavnicima zapadne naučne škole. Na primer, mnoga su spominjanja o aspektima energije ‘jin’ i ‘jang’. Takođe se predviđa usvajanje osnovne pretpostavke, da je čitav svemir i sve što je u njemu stvoreno od Pet Elemenata – Zemlje, Vode, Drveta, Metala i Vatre – koji se nalaze u odnosu uzajamnog razaranja i rađanja”[28].

Ako feng-šui odgovara standardima akademske nauke zašto onda odbacuju njegovo učenje, kako to priznaje sama Lilian Tu? A ako ga oni odbacuju, zašto onda Lilian Tu uvodi u zabludu svoje čitatelje dajući izjave o naučnosti feng-šuia? Kakva je to nauka, koju naučnici odriču? Treba napomenuti, da se nauka temelji na paradigmi[29], iz koje se izvodi naučna slika sveta[30]. Feng-šui se temelji na religioznom učenju taoizma koji, koliko je poznato autoru, još nije postao temelj naučne slike sveta.

Zanimljivo je primetiti da u predgovoru na jednu od knjiga Lilian Tu, njen poštovalac piše: “Feng-šui je složena stvar, koja zahteva duboko znanje kineskih metafizičkih nauka”[31]. Međutim, kineske metafizičke nauke nemaju nikakav odnos sa akademskom naukom. Na kraju predgovora piše: “Feng-šui se može baviti projavom dinamičkih sila i energija, koje nauci tek predstoji otkriti – u razmerama od zemaljskog do kosmičkog”[32]. Ako nauci tek “predstoji” da otkrije ove sile, onda možda nije ni potrebno objavljivati ovo kao svršen čin i klasifikovati feng-šui kao naučnu disciplinu? Možda bi bilo poštenije reći, da se teoretska osnova feng-šuia temelji na kineskom misticizmu kakav je taoizam?

Autor je već prethodno navodio uveravanje svojih čitatelja od strane Lilian Tu da u feng-šuiu nema nikakve religioznosti i da ga svaki čovek može praktikovati bez ikakvih kompromisa za svoju veru[33]. Treba napomenuti da i ova izjava ne odgovara stvarnosti. Kao što je prethodno bilo ukazano, teoretska osnova feng-šuia temelji se na religioznoj doktrini taoizma. A zar se može istovremeno verovati u taoizam i pritom biti, na primer, hrišćanin? Ne.[34]

Za ovo je dovoljno uporediti njihova veroučenja. Hrišćanstvo je monoteistično, taoizam je panteističan. Hrišćanstvo uči o Ličnom Bogu – Tvorcu, u taoizmu Boga uopšte nema. Za taoistu Kosmos je Bog i Bog je Kosmos. Ideja stvaranja sveta iz ničega, prisutna u hrišćanstvu, u taoizmu se takođe odbacuje. U taoizmu nema ideje o besmrtnoj duši koja se nalazi u hrišćanstvu. Taoista doživljava svet kao neprekidan proces prelivanja jednih oblika i modusa energije ‘či’ u druge. Taj proces je večan i bezličan. Uopšte, taoizam i hrišćanstvo toliko su različiti da samo čovek koji ih ne poznaje, može govoriti o usklađenosti ova dva pogleda na svet. Na ovo isto, kako piše Lilian Tu: “…najbolji pristup za korišćenje feng-šuia jeste razvoj istinske pobožnosti pred energijama Zemlje i pred samom Majkom-Zemljom”[35]. A zar hrišćanin ne treba da bude pobožan samo pred Bogom[36], a zemlju da čuva[37]? Izazivaju sumnje i glavni ciljevi feng-šuia, koji se prema hrišćanskom učenju mogu jednostavno svrstati u gramzivost! Hrišćanstvo nije protiv materijalnog blagostanja, ali ga ne stavlja za svoj cilj. Hrišćanin pre svega ište Carstvo Nebesko (Mt. 6:33), pa tek onda zemaljsko blagostanje i to, samo pod uslovom, da ono ne smeta glavnom cilju. O tome je jasno rečeno u Svetom Pismu: “…jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju?” (Mt. 16:26).

A već ideja preokupirane koncentracije na dostizanje bogatstva, na koje poziva Lilian Tu, hrišćanstvu je potpuno strana. Na primer, zamislite da savet koji daje Lilian Tu svojim učenicima, može hrišćanin da pruži bilo kome[38]: “Da biste uspešno stvorili izobilje, morate to strasno želeti. Morate biti prožeti tom željom, potpuno se fokusirajući na nju. …Što jasnije zamislite tip sreće kome stremite, to će jače i efektivnije biti energije, koje vi stvarate”[39].

A kako hrišćanin treba da se odnosi prema sledećoj preporuci Lilian Tu: “Navikavajte se da gledate svet oko sebe očima Feng-šuia. Razvijajte osećaj za moćno, premda nevidljivim energijama oko vas”[40];“…treba da pokušate da osetite svoju personalnu ‘či’ koja pripada samo vama. Tek nakon ovog, bićete u stanju da podesite sebe na svoje energetsko polje i kosmičko disanje unutar vas”[41].

Ovo je dobra preporuka za škole ekstrasensa[42], ali potpuno neprihvatljiva za hrišćanstvo. U feng-šuiu se koriste i vežbe meditacije koje su takođe nespojive sa hrišćanstvom[43], i iako ih Lilian Tu kritikuje, ona priznaje da ih koriste majstori feng-šuia: “Iskusni praktikanti feng-šuia znaju tajne metode koje im omogućavaju da ovladaju velikom količinom personalne ‘či’, koju oni koriste za uključivanje u stanje meditacije radi posebnih stručnih saveta za feng-šui. Ove metode su različite kod različitih majstora i sudeći po onome što sam lično videla, one su bliže šamanizmu nego tehnikama fenf-šuia.”[44].

Lilian Tu verovatno nije informisana, da šamanizam predstavlja oca taoizma[45], na čijoj se teoretskoj osnovi temelji sam feng-šui i zato za majstore feng-šuia koji praktikuju šamanizam, ovo nije anomalija nego norma. Feng-šui je magičan, kao što je magičan i taoizam[46], i, bez obzira na to, što Lilian Tu odbija da ga klasifikuje kao magiju[47], ona ipak piše: “Feng-šui je zaista srodan magiji: često izgleda da u njegovom dejstvu stupa neka mistična sila”[48]. A ako se uzme u obzir da Lilian Tu priznaje da ne zna kako funkcioniše feng-šui[49], kakve su onda osnove kod nje, da ne dopušta mogućnost realnog prisustva “mistične sile”? Feng-šui priznaje i učenje karme[50], koje je potpuno nespojivo sa hrišćanstvom[51]. A kako će se čitaocima svideti ideja o “transcedentnom feng-šuiu”? Kako piše o njemu Lilian Tu: “…transcedentni feng-šui… temelji se na specijalnim tehnikama vizuelizacije i izgovaranja mantri”[52]. Sama Lilian Tu u svojoj praksi koristi mantre iz budizma, ali se ne protivi da je njeni čitaoci koriste radi “očišćenja”, u tom smislu, i hrišćanske molitve[53]. A u čemu pomaže “transcedentni feng-šui”? Kako piše Lilian Tu: “Ljudi koji stradaju od neizlečivih bolesti poput HIV-a, raka i drugih životno ugrožavajućih obolenja mogu zamisliti ove projave slabosti kao moćne blokade u svom sistemu. Predstavite ih u svojoj mašti kao prepreke koje je potrebno udaljiti. Misleno predstavite, da blokiranja u vama nestaju”[54]. Dakle, bolujete od HIV-a, raka? Nema problema, zamislite da je vaša bolest samo “prepreka” u vašem telu i spokojno se uputite na groblje gde su sve šanse da dospete ako ukažete poverenje feng-šuiu i budete ignorisali medicinu.

Na samom početku članka navedena je tvrdnja Lilian Tu da je jedan od glavnih ciljeva koji stoje pred ljudima koji praktikuju feng-šui dostizanje materijalnog blagostanja; istina, tamo se dodaje: “Sve zavisi od vaše nebeske sreće”[55]. A šta ako “nebeska sreća” bude protiv? Dobija se interesantna logika: ako dostižete bogatstvo, onda vi pravilno praktikujete feng-šui, ali šta ako ne dostižete? Kako piše Lilian Tu: “Čini mi se, da je najbolji način raspoznavanja specijalista u oblasti feng-šuia da se prouči biografija. Kada vam neko predlaže svoje usluge u svojstvu majstora feng-šuia, pogledajte da li je feng-šui pomogao samom tom čoveku da dostigne one stvari koje on obećava učiniti za vas. Ako dati čovek očigledno nije dobio ništa od dobrog feng-šuia, treba potražiti drugog. Kada se pravilno koristi, feng-šui uvek funkcioniše (naglasak moj – V. P.)”[56].

Logika, koju koristi Lilian Tu je čisto sektaška. Sistem je uvek u pravu. Ako sistem ne radi, kriv je čovek[57]. Znači, ako je pristalica feng-šuia potrošio mnogo novca i vremena za nabavku literature, pedantno se pridržavao saveta feng-šuia i nije dobio nikakve rezultate, onda je on sam kriv. Sistem je uvek u pravu! Ovakvim pristupom može se dokazati istinitost bilo kog sistema.

Navedimo nekoliko saveta, koji se mogu pročitati u knjigama o feng-šuiu. Na primer, čitaoci mogu saznati da se i “…grob dede Mao Ce Tunga nalazio“na dlanu nebeske boginje meseca”, to jest položaj groba je bio toliko povoljan, da je to donelo veliku sreću unuku, u datom slučaju – velikom vođi Mao Ce Tungu”[58]. Kako je sve prosto: srećan položaj groba doveo je čoveka na vrh vlasti. Ili evo, drugi slučaj: Lilian Tu piše, da je upisala poslovnu školu i da joj je bio potreban novac za plaćanje školarine. Da bi ga dobila: “Premestila sam svoj krevet, da bih popravila položaj za vreme sna za dobijanje povoljne ‘či’ i sreće najboljeg usmerenja. Metod me nije prevario i uspela sam da dobijem stipendiju Odeljenja društvenih nauka za pohađanje poslovne škole”[59]. Zanimljivo, a prijava za dobijanje ove stipendije nije bila podneta? Autor je na primer, dugo sedeo bez novca, pokušao da radi neko vreme, uz to je premestio krevet i – gle “čuda” –  novac se pojavio. Pitanje čitaocima: uzrok ovome “čudu” je posao ili krevet?

Šta se može reći, završavajući članak? Rezimirajmo ono što smo saznali o feng-šuiu. Mnoge izjave gurua feng-šuia Lilian Tu protivreče same sebi. U vezi sa naukom feng-šui nema nikakve veze. Njegove osnove leže u religioznoj doktrini taoizma. Pritom, ako taoisti teže da se stope sa ‘či’, savremeni feng-šujevci pokušavaju javno da manipulišu njime. Savremeni feng-šui je u suštini parodija na taoističko učenje. Sa hrišćanstvom je  feng-šui nespojiv. Međutim, ako se uzme u obzir da se u feng-šuiu daju saveti za lečenje HIV-a i raka, onda on može biti i smrtno opasan ukoliko čovek koji poveruje savetima majstora feng-šuia, skrene svoju pažnju sa medicine i počne da se “leči” samo metodama feng-šuia. Po mišljenju autora članka, savremeni feng-šui je tipično sujeverje. Onome koji se njime bavi, mogu se poručiti reči iz Svetog Pisma:A poganih i babskih priča kloni se i vježbaj se u pobožnosti…(1. Tim. 4:7). Da li će pustiti ili ne feng-šui u svoj život, neka to već čitaoci sami reše.

 

http://pitanov.info/fen-shuy-nauka-religiya-ili-sueverie

 

NAPOMENE:

[1] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 14.

[2] Tu L. Formule Bagua i Lo-šu u Feng-šuiu, Kijev, Sofija, 1999. str. 17.

[3] Članak je pisan po knjigama Lilian Tu. Posećujući internet-forume feng-šui pristalica, autor je došao do zaključka da je Lilian Tu veoma autoritetni član feng-šuia. Njeni radovi su pouzdani. U krajnjoj liniji sami feng-šujevci se prema njoj odnose sa velikim pijetetom.

[4] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 87.

[5] Isto, str. 18.

[6] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 34.

[7] Isto, str. 9.

[8] Tu L. Formule Bagua i Lo-šu u Feng-šuiu, Kijev, Sofija, 1999. str. 8.

[9] Isto, str. 16.

[10] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 15.

[11] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 11.

[12] Isto, str. 18.

[13] Tu L. Formule Bagua i Lo-šu u Feng-šuiu, Kijev, Sofija, 1999. str. 16.

[14] Isto, str. 16.

[15] Isto, str. 17.

[16] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 9.

[17] V.: Torčinov E.A. Putevi filozofije Istoka i Zapada: spoznaja transcedentnog. SPb., Azbuka-klassika, Peterburgskoe Vostokovedenie. 2005; Torčinov E.A. Taoizam: iskustvo istorijsko-religioznog karaktera. SPb., Lanj 1998.

[18] Torčinov E.A. Putevi filozofije Istoka i Zapada: spoznaja transcedentnog. SPb., Azbuka-klassika, Peterburgskoe Vostokovedenie. 2005. str. 58.

[19] Tu L. Formule Bagua i Lo-šu u Feng-šuiu, Kijev, Sofija, 1999. str. 107.

[20] Isto, str. 113.

[21] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 17.

[22] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 13.

[23] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 17.

[24] Isto, str. 66.

[25] Isto, str. 18.

[26] Isto, str. 15.

[27] Isto, str. 19.

[28] Isto, str. 17.

[29] Paradigma je određen sistem pogleda na svet, prihvaćen od strane naučnika koji omogućava sprovođenje naučnih istraživanja i interpretiranje dobijenih rezultata u njegovim okvirima. Paradigma sama po sebi predstavlja sasvim konkretnu viziju sveta. Na ovoj viziji se zasniva upoznavanje naučnika o načinima opisivanja sveta i zadataka koje je potrebno rešiti takvim opisivanjem. Paradigma je tako reći etalon, norma naučnog opisivanja sveta, ukupne naučne delatnosti. Ona objedinjuje naučnike oko sebe. Bilo koja delatnost koja se uči van okvira paradigme koja je opštepriznata u naučnoj sredini, objavljuje se kao nenaučna, čak i lažno naučna. V.: Pitanov V. J. Nauka i lažna nauka: odolevanje lažnom autoritetu.

[30] Frolov I. T. Filozofski rečnik. M., Respublika. 2001. str. 355.

[31] Tu L. Formule Bagua i Lo-šu u Feng-šuiu, Kijev, Sofija, 1999. str. 9.

[32] Isto, str. 14.

[33] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 17.

[34] V.: Pitanov V. J. Taoizam: od teozofskih mitova do realnosti

[35] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 27.

[36]Koji se bojite Gospoda, hvalite Ga. Sve sjeme Jakovljevo! Poštuj Ga. Boj Ga se, sve sjeme Izrailjevo…“ (Ps. 22:23).

[37]I uzevši Gospod Bog čovjeka namjesti ga u vrtu Edemskom, da ga radi i da ga čuva» (Post. 2:15).

[38] Iako pastori savremenog harizmatičkog pokreta, koji se izdaje za hrišćanski, mogu u potpunosti to negirati. Međutim, oni su veoma daleki od istorijskog hrišćanstva.

[39] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 14.

[40] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 15.

[41] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 52.

[42] V.: Pitanov V. J.  Grane okultizma: od hermetizma do magije i ekstrasenzorike

[43] V.: Pitanov V. J. Mantra-joga, meditacija i pravoslavna molitva: pitanje usklađenosti

[44] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 52.

[45] Torčinov E.A. Taoizam: iskustvo istorijsko-religioznog karaktera. SPb., Lanj 1998. str. 218.

[46] Torčinov E.A. Putevi filozofije Istoka i Zapada: spoznaja transcedentnog. SPb., Azbuka-klassika, Peterburgskoe Vostokovedenie. 2005. str. 171.

[47] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 13.

[48] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 14.

[49] Isto, str. 19.

[50] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 15.

[51] V.: Pitanov V. J. Sud savesti: agni-joga protiv hrišćanstva

[52] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 103.

[53] Isto, str. 102.

[54] Isto, str. 103-104.

[55] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 18.

[56] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 22.

[57] Dvorkin A. L. Sektologija. Nižnji Novgorod. Izdanje Bratstva Aleksandra Nevskog. 2003. str. 83.

[58] Tu L. Osnove Feng-šuia. Detaljno uputstvo za poboljšanje vaših odnosa sa ljudima, zdravlja i blagostanja, Kijev, Sofija, 2000. str. 9.

[59] Tu L. Feng-šui i izobilje: zdravlje, ljubav, karijera, prosperitet, Kijev, Sofija, 2000. str. 51.