NASLOVNA » DOGMATIKA ZA MISIONARE

DOGMATIKA ZA MISIONARE

 

U knjizi pred vama se nalaze predavanja koja je o. Danil Sisojev držao u misionarskoj školi koju je osnovao, pravoslavnim hrišćanima koje je pripremao za misionarsko služenje, da mogu da zovu ka Bogu ljude najrazličitijih pogleda i veroučenja, da pruže dostojno argumentovanje u zaštitu Pravoslavne vere.
Naša preporuka je da nakon izučavanja materijala u rubrici ‘Osnove vere’ pređete na ovu knjigu, jer i misionari u školi oca Danila Sisojeva i danas moraju prvo da pokažu znanje iz Katihizisa Svetog Filareta, a zatim krenu na dublje izučavanje vere. Postupnost je važna svuda, a posebno u crkvenom životu i izučavanju Vere.

*

Predavanje prvo.
Uvod

Predavanje drugo.
O pravoslavnoj misiji

Predavanje treće.
Prirodno Otkrivenje

Predavanje četvrto.
Natprirodno Otkrivenje

Predavanje peto.
Šta je vera?

Predavanje šesto.
Ko je Bog?

Predavanje sedmo.
O Presvetoj Trojici. O Bogu Sinu – Hristu.

Predavanje osmo.
O Svetom Duhu

Predavanje deveto.
Bog je Tvorac Vaseljene

Predavanje deseto.
Prvorodni greh

Predavanje jedanaesto.
Posledice prvorodnog greha. Kako Bog upravlja svetom posle pada u greh?

Predavanje dvanaesto.
Promisao Boga o Izrailju

Predavanje trinaesto.
Proročanstva o Isusu Hristu

Predavanje četrnaesto.
Proročanstva o Starom Zavetu o stradanjima Isusa Hrista.

Predavanje petnaesto.
Hristologija. Bogoovaploćenje.

Predavanje šesnaesto.
O iskupljenju

Predavanje sedamnaesto.
Hristov silazak u pakao

Predavanje osamnaesto.
O jedinstvenoj spasonosnosti Crkve.

Predavanje devetnaesto.
Tajna Krštenja

Predavanje dvadeseto.
Tajna Svetog Duha – Miropomazanje

 Predavanje dvadeset prvo.
Tajna Evharistije.

Predavanje dvadeset drugo.
Tajna Pokajanja

Predavanje dvadeset treće.
Tajna Sveštenstva

Predavanje dvadeset četvrto.
Lična eshatologija

 Predavanje dvadeset peto.
Svetska eshatologija

Predavanje dvadeset šesto.
Kraj sveta

Predavanje dvadeset sedmo.
O večnom životu

Predavanje dvadeset osmo.
Okultizam