NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 48 – O DEVETOJ ZAPOVESTI

ČAS 48 – O DEVETOJ ZAPOVESTI

593. ŠTA SE ZABRANJUJE DEVETOM ZAPOVEŠĆU?

Devetom zapovešću zabranjuje se lažno svedočenje na bližnjeg, a takođe i svaka laž.

594. KOJE SU VRSTE LAŽNOG SVEDOČENJA?

Kao lažno svedočenje zabranjeno je:

1) lažno svedočenje na sudu;

2) lažno svedočenje van suda – kada nekoga kleveću iza leđa, ili kada ga u lice nepravedno optužuju.

595. DA LI SE MOGU UKOREVATI LJUDI AKO IMAJU POROKE?

Nije dozvoljeno prekorevati druge zbog njihovih poroka. Jevanđelje ne dozvoljava da sudimo o porocima i nedostacima bližnjih, osim ako smo na to obavezni našim pozivom, i razobličuje one koji čine suprotno ispravljajući ih primerom krotosti: Ne sudite da vam se ne sudi (Mt. 7,1).

596. DA LI JE GREH LAŽ BEZ ŽELJE DA SE NANESE ŠTETA BLIŽNJEM?

Nedozvoljiva je i laž kod koje postoji namera da se nanese šteta bližnjem, jer je ona nesaglasna sa ljubavlju i uvažavanjem prema bližnjem i nije dostojna čoveka, a naročito Hrišćanina, kao onoga ko je stvoren za istinu i ljubav. Zato, odbacivši laž, govorite istinu svaki sa svojim bližnjim; jer smo udovi jedan drugome (Ef. 4, 25).

597. KAKO IZBEĆI GREH PROTIV DEVETE ZAPOVESTI?

Da bismo izbegavali grehe protiv devete zapovesti treba da obuzdavamo jezik. Jer koji hoće da ljubi život i vidi dane dobre, neka uzdrži jezik svoj od zla, i usne njegove da ne govore prevare (1. Petr. 3, 10). Ako neko od vas misli da je pobožan, a ne zauzdava jezika svojega, nego vara srce svoje, njegova je pobožnost uzalud (Jakovlj. 1, 26).

 

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

ŠTA SE ZABRANJUJE DEVETOM ZAPOVEŠĆU?

KOJE SU VRSTE LAŽNOG SVEDOČENJA?

DA LI SE MOGU UKOREVATI LJUDI AKO IMAJU POROKE?

DA LI JE GREH LAŽ BEZ ŽELJE DA SE NANESE ŠTETA BLIŽNJEM?

KAKO IZBEĆI GREH PROTIV DEVETE ZAPOVESTI?