NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 46 – O SEDMOJ ZAPOVESTI

ČAS 46 – O SEDMOJ ZAPOVESTI

580. ŠTA ZABRANJUJE SEDMA ZAPOVEST?

Sedmom zapovešću zabranjuje se preljuba.

581. KOJI GRESI SE PODRAZUMEVAJU POD PRELJUBOM?

Pod preljubom se podrazumeva nekoliko grehova. Apostol Pavle savetuje da se te nečistote i ne spominju među Hrišćanima (Ef. 5, 3). Samo po nuždi, radi čuvanja od tih grehova, potrebno je imenovati neke od njih:

1) blud, tj. telesna ljubav među onima koji nisu u braku;

2) preljuba, kada oni koji se nalaze u braku svoju ljubav bezakono usmeravaju ka osobama sa strane;

3) rodoskvrnuće, kada se savezom nalik na supružanski sjedinjuju bliski srodnici[1].

582. ŠTA SE ODNOSI NA PRELJUBU?

 Spasitelj uči da se o preljubi sudi ovako: Svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svome (Mt. 5, 28).

583. KAKO TREBA DA IZBEGAVAMO UNUTRAŠNJU PRELJUBU?

Da ne bismo pali u tu mislenu, unutarnju preljubu, treba da izbegavamo sve što u srcu može da probudi nečista osećanja, kao na primer: sladostrasne pesme, plesove, ružne razgovore, neuzdržane igre i šale, razuzdane predstave, čitanje knjiga u kojima se opisuje nečista ljubav, pijanstvo i sl. Treba se truditi, prema Jevanđelju, i ne gledati ono što sablažnjava. Ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe; jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao (Mt. 5, 29).

584. ŠTA ZNAČI ISKOPATI OKO KOJE SABLAŽNJAVA?

„Iskopati oko koje sablažnjava“ – to znači da ga treba iskopati ne rukom, nego voljom. Ko je tvrdo odlučio da ne gleda ono što sablažnjava, taj je već iskopao oko koje ga je sablažnjavalo.

585. ŠTA JE SUPROTNO GREHU PRELJUBE?

Kada se zabranjuje greh preljube, onda se kroz to preporučuju sledeće dobrodetelji: supružanska ljubav i vernost, a za one koji to mogu da ponesu – potpuna čistota i celomudrenost.

586. KAKVI MEĐUSOBNI ODNOSI TREBA DA POSTOJE IZMEĐU MUŽA I ŽENE?

Sveto Pismo ovako govori o dužnostima muža i žene: Muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole Crkvu i Sebe predade za nju (Ef. 5, 25). Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu. Jer muž je glava ženi kao što je i Hristos glava Crkvi, i On je Spasitelj tela (Mt. 5,22-23).

587. NA KOJI NAČIN TREBA DA IZBEGAVAMO BLUD?

Da bismo izbegavali blud i živeli celomudreno, Sveto Pismo zapoveda da svoja tela čuvamo u čistoti, jer su ona udovi Hristovi i hramovi Duha Svetoga. Naprotiv, onaj ko bludniči svome telu greši, tj. obeščašćuje ga, zaražava bolestima i nanosi štetu duševnim sposobnostima kao što su mašta i pamćenje (1. Kor. 6, 15, 18-19).

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA ZABRANJUJE SEDMA ZAPOVEST?

2. KOJI GRESI SE PODRAZUMEVAJU POD PRELJUBOM?

3. ŠTA SE ODNOSI NA PRELJUBU?

4. KAKO TREBA DA IZBEGAVAMO UNUTRAŠNJU PRELJUBU?

5. ŠTA ZNAČI ISKOPATI OKO KOJE SABLAŽNJAVA?

6. ŠTA JE SUPROTNO GREHU PRELJUBE?

7. KAKVI MEĐUSOBNI ODNOSI TREBA DA POSTOJE IZMEĐU MUŽA I ŽENE?

8. NA KOJI NAČIN TREBA DA IZBEGAVAMO BLUD?


[1] Sv. Filaret Moskovski ne govori ovde o nizu bludnih grehova kojima je, avaj, današnji svet preplavljen, a među kojima su, svakako, najprisutniji gresi homoseksualizma, lezbejstva i biseksualizma koji su danas, u zapadnoj dehristijanizovanoj civilizaciji, kao navodna „sloboda seksualne orijentacije“, proglašeni za osnovno „ljudsko pravo“.