NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 36 – O ZAPOVESTIMA BLAŽENSTVA. PRVA, DRUGA I TREĆA ZAPOVEST.

ČAS 36 – O ZAPOVESTIMA BLAŽENSTVA. PRVA, DRUGA I TREĆA ZAPOVEST.

431. ŠTA JE SEM MOLITVE NEOPHODNO ZA UTVRĐENJE U NADI SPASENJA?

Za utvrđenje nade u spasenje i dostizanje blaženstva, molitvi treba pridodati i sopstveni podvig, tj. dela pobožnosti. O tome Sam Gospod veli: A što me zovete: Gospode, Gospode, a ne izvršujete što govorim (Lk. 6, 46). Neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko; no koji tvori volju Oca Mojega Koji je na Nebesima (Mt. 7, 21).

432. ŠTA JE ZA NAS RUKOVODSTVO U SOPSTVENOM PODVIGU?

Rukovodstvo u tome podvigu može da bude učenje Gospoda našeg Isusa Hrista koje je skraćeno izloženo u Njegovim izrekama o blaženstvu.

433. KAKO GLASE ZAPOVESTI O BLAŽENSTVU?

Takvih izreka ima devet:

(1) Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo Nebesko.

(2) Blaženi koji plaču, jer će se utešiti.

(3) Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju.

(4) Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi.

(5) Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani.

(6) Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti.

(7) Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati.

(8) Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo Carstvo Nebesko.

(9) Blaženi ste kada vas sramote i progone i, lažući, govore protiv vas svakojake rđave reči, zbog Mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša pa Nebesima (Mt. 5, 312).

434. ŠTA TREBA DA PAMTIMO DA BI PRAVILNO SHVATILI ZAPOVESTI?

Radi pravilnog razumevanja ovih izreka, treba primetiti da je Gospod Svoje učenje o dostizanju blaženstva u njima izložio baš onako kako kaže Jevanđelje: Otvorivši usta Svoja, učaše. Budući krotak i smiren srcem, On Svoje učenje nije izložio u formi zapovesti, već tako što je nazivao blaženima one koji to učenje slobodno prihvataju i pridržavaju ga se. Stoga u svakoj od ovih izreka o blaženstvu treba najpre razmotriti učenje, tj. zapovest, a potom nazivanje blaženim, tj. obećanje nagrade.

435. KOJA JE PRVA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

Prva zapovest Gospodnja za dostizanje blaženstva jeste da oni koji žele blaženstvo treba da budu siromašni duhom.

436. ŠTA ZNAČI BITI SIROMAŠAN DUHOM?

Biti siromašan duhom znači biti duhovno ubeđen da mi nemamo ništa svoje, nego samo ono što nam daruje Bog, i da bez Božije pomoći i blagodati ništa dobro ne možemo učiniti; treba dakle da smatramo da smo mi – ništa, i da u svemu pribegavamo milosrđu Božijem. Ukratko, prema tumačenju svetog Jovana Zlatousta, duhovno siromaštvo je – smirenomudrenost (Tum. Jev. po Mateju, Beseda 15).

437. DA LI BOGATI LJUDI MOGU BITI SIROMAŠNI DUHOM?

Siromašni duhom, bez sumnje, mogu da budu i bogataši, ako shvate da je vidljivo bogatstvo propadljivo, da brzo prolazi i da ne može da nadomesti nedostatak duhovnih blaga. Jer kakva je korist čoveku ako sav svet zadobije a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju! (Mt. 16, 26).

438. DA LI MOŽE TELESNO SIROMAŠTVO DA POSLUŽI NA USAVRŠAVANJE DUHOVNOG SIROMAŠTVA?

Telesno siromaštvo može da doprinese savršenstvu duhovnog siromaštva, ako ga Hrišćanin izabere dobrovoljno, Boga radi. Zato je Sam Gospod Isus Hristos rekao bogatašu: Ako hoćeš savršen da budeš, Idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, i imaćeš blago na nebu, pa hajde za Mnom (Mt. 19, 21).

439. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA SIROMAŠNIMA DUHOM?

Siromašnima duhom Gospod obećava Carstvo Nebesko.

440. NA KOJI NAČIN SIROMAŠNIMA DUHOM PRIPADA CARSTVO NEBESKO?

Carstvo Nebesko im u ovom životu, posredstvom vere i nade, pripada duhovno i samo u naznaci, dok će im u budućem životu pripasti u potpunosti, kroz učešće u večnom blaženstvu.

O drugoj zapovesti Blaženstva

 

441. KOJA JE DRUGA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

Druga zapovest Gospodnja za blaženstvo je da oni koji žele blaženstvo treba da plaču.

442. ŠTA PODRAZUMEVAMO POD PLAČEM?

Pod plačem u ovoj zapovesti treba podrazumevati tugu i skrušenost srca i stvarne suze zbog toga što nesavršeno i nedostojno služimo Gospodu, ili čak svojim gresima zaslužujemo Njegov gnev. Žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, za koje se na kaje (tj. postojano pokajanje); a žalost ovoga sveta donosi smrt (2. Kor. 7, 10).

443. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA ONIMA KOJI PLAČU?

Onima koji plaču Gospod, pre svega, obećava da će se utešiti.

444. KAKO SE OVDE RAZUME UTEHA?

Pod ovim se podrazumeva blagodatna uteha koja se sastoji iz oproštaja grehova i umirenja savesti.

445. ZBOG ČEGA JE SA ZAPOVEŠĆU O PLAČU SJEDINJENO OBEĆANJE UTEHE?

Ovo obećanje sjedinjeno je sa zapovešću o plaču zato da tuga zbog grehova ne bi dovodila do očajanja.

O trećoj zapovesti Blaženstva

446. KOJA JE TREĆA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

Tpeća zapovest Gospodnja za blaženstvo je da oni koji žele blaženstvo treba da budu krotki.

447. ŠTA JE KROTOST?

Krotost je smireno raspoloženje duha sjedinjeno sa oprezom da nikoga ne naljutimo i da se ni zbog čega ne ljutimo.

Prepodobni Jovan Lestvičnik tako govori o krotosti: „Krotost je nepromenljivo stanje duha, istovetno u poniženju kao i u počasti. Krotost se sastoji u tome, da se bez uzbuđenja, iskreno molimo za bližnjega, čak i kad nas vređa. Krotost je stena koja se uzdiže iznad mora jarosti. O nju se razbijaju svi valovi što naleću: sama ostaje nepokolebljiva. Krotost je podupirač trpljenja, vrata, ili bolje – majka ljubavi, podloga rasuđivanja: NaučićeGospod krotke putevima svojim (Ps.24,9). Ona je posrednik oproštaja, smelost u molitvi, obitalište Duha Svetog. Na koga ću pogledati, ako ne na krotkog i tihog (Is.66,2)? Krotost je pomoćnik poslušvosti, vodič monaškog bratstva, uzda za jarosne ljude, presečenje srditosti, darodavac radosti, podražavanje Hrista, svojstvo anđela, okov za demone i štit od ogorčenja. U srcima krotkih ljudi počiva Gospod, dok je nemirna duša sedište đavola. Krotki… će naslediti zemlju (Mt. 5,5). Štaviše, oni će zavladati zemljom. Ljudi, pak, koji se stalno ljute, biće istrebljeni iz zemlje svoje. Krotka duša je presto prostote, a gnevljiv um – tvorac zloće. Blaga duša razume reči mudrosti: Gospod će voditi krotke na sud (Ps.24,9), ili bolje – na rasuđivanje.  Prava duša je drug smirenosti, a lukava – robinja gordosti. Duše krotkih ljudi ispuniće se znanjem, a gnevljiv um je ukućanin mraka i neznanja“ (Lestvica, 24, 2-10).

448.  U ČEMU SE POKAZUJE KROTOST?

Posebna svojstva hrišćanske krotosti su – ne roptati i to ne samo na Boga, nego ni na ljude, ne preuznositi se, i ne prepuštati se gnevu onda kada se dogodi nešto protiv naših želja.

449. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA KROTKIMA?

Gospod krotkima obećava da će naslediti zemlju.

450. KAKO TREBA SHVATITI OBEĆANJE NASLEĐIVANJA ZEMLJE?

U odnosu na sledbenike Hristove ovo obećanje mora da se shvati kao predskazanje koje se ispunilo bukvalno, budući da su stalno krotki Hrišćani, umesto da gnevom neznabožaca budu istrebljeni, nasledili vaseljenu kojom su prethodno vladali isti ti neznabošci. Osim toga, značenje ovog obećanja u odnosu na Hrišćane uopšte i na svakoga od njih pojedinačno, jeste to da će oni dobiti nasleđe, po rečima Psalmopojca, na zemlji živih, tamo gde žive i ne umiru, tj. dobiće večno blaženstvo (Ps. 27, 13).

 

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE SEM MOLITVE NEOPHODNO ZA UTVRĐENJE U NADI SPASENJA?

2. ŠTA JE ZA NAS RUKOVODSTVO U SOPSTVENOM PODVIGU?

3. KAKO GLASE ZAPOVESTI O BLAŽENSTVU?

4. ŠTA TREBA DA PAMTIMO DA BI PRAVILNO SHVATILI ZAPOVESTI?

5. KOJA JE PRVA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

6. ŠTA ZNAČI BITI SIROMAŠAN DUHOM?

7. DA LI BOGATI LJUDI MOGU BITI SIROMAŠNI DUHOM?

8. DA LI MOŽE MATERIJALNO SIROMAŠTVO DA POSLUŽI NA USAVRŠAVANJE DUHOVNOG SIROMAŠTVA?

9. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA SIROMAŠNIMA DUHOM?

10. NA KOJI NAČIN SIROMAŠNIMA DUHOM PRIPADA CARSTVO NEBESKO?

11. KOJA JE DRUGA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

12. ŠTA PODRAZUMEVAMO POD PLAČEM?

13. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA ONIMA KOJI PLAČU?

14. KAKO SE OVDE RAZUME UTEHA?

15. ZBOG ČEGA JE SA ZAPOVEŠĆU O PLAČU SJEDINJENO OBEĆANJE UTEHE?

16. KOJA JE TREĆA ZAPOVEST GOSPODNJA ZA DOSTIZANJE BLAŽENSTVA?

17. ŠTA JE KROTOST?

18. U ČEMU SE POKAZUJE KROTOST?

19. ŠTA GOSPOD OBEĆAVA KROTKIMA?

20. KAKO TREBA SHVATITI OBEĆANJE NASLEĐIVANJA ZEMLJE?