NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 32 – O VASKRSENJU MRTVIH

ČAS 32 – O VASKRSENJU MRTVIH

363. ŠTA JE VASKRSENJE MRTVIH?

Vaskrsenje mrtvih, koje, kako kaže Simvol vere, mi čekamo, ili očekujemo – to je dejstvo Svemoći Božije kojom sva tela umrlih ljudi, sjedinivši se opet sa njihovim dušama, oživljavaju i postaju duhovna i besmrtna. Seje se telo duševno, ustaje telo duhovno (1. Kor. 15, 44). Jer treba ovo raspadljivo da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost (1. Kor. 15, 53).

364. DA LI MOŽE TELO DA VASKRSNE?

Telo koje je istrunulo u zemlji i raspalo se, vaskrsnuće, jer kao što je u početku Bog stvorio telo od zemlje, tako isto može i da ga obnovi nakon što se ono raspalo u zemlji. Apostol Pavle ovo objašnjava pomoću posejanog zrna koje truli u zemlji, ali iz koga će izniknuti trava ili drvo. Ono što seješ neće oživeti ako ne umre (1. Kor. 15, 36).

365. DA LI ĆE SVI VASKRSNUTI?

Svi umrli će vaskrsnuti, dok će se kod onih koji su do vremena sveopšteg Vaskrsenja ostali u životu, sadašnja gruba tela u trenutku izmeniti i postaće duhovna i besmrtna. Svi nećemo pomreti, a svi ćemo se promeniti, ujedanput, u trenu oka, pri poslednjoj trubi: jer će zatrubiti, i mrtvi će vaskrsnuti neraspadljivi, i mi ćemo se promeniti (1. Kor. 15, 51-52).

366. KADA ĆE SE DOGODITI VASKRSENJE MRTVIH?

Vaskrsenje mrtvih dogodiće se na kraju ovog vidljivog sveta.

367. ČIME ĆE SE ZAVRŠITI VIDLJIVI SVET?

Ovaj propadljivi svet završiće tako što će se preobraziti u nepropadljivi. I sama tvar će se osloboditi od robovanja propadljivosti na slobodu slave dece Božije (Rimlj. 8, 21). Nova pak nebesa i novu zemlju po obećanju Njegovom očekujemo, gde pravda obitava (2. Petr. 3, 13).

368. POSREDSTVOM ČEGA ĆE SE SVET PREOBRAZITI?

Svet će se preobraziti posredstvom ognja. Sadašnja nebesa i zemlja ostavljeni su Njegovom rečju za oganj i čuvaju se za Dan suda i pogibli bezbožnih ljudi (2. Petr. 3,7).

369. U KAKVOM STANJU PREBIVAJU DUŠE UMRLIH DO SVEOPŠTEG VASKRSENJA?

Duše umrlih do Sveopšteg Vaskrsenja prebivaju u ovakvom stanju: duše pravednih – u svetlosti, miru i predokušanju večnog blaženstva, a duše grešnika – u sasvim suprotnom stanju.

370. DA LI DUŠE UMRLIH PRAVEDNIKA PREBIVAJU U BLAŽENSTVU?

Duše pravednih ne primaju istoga časa posle smrti potpuno blaženstvo, jer je određeno da platu prema delima primi celovit čovek, posle vaskrsenja tela i Poslednjeg Suda Božijeg. Apostol Pavle veli: Sad me čeka venac pravde, koji će mi u onaj Dan dati Gospod, pravedni Sudija; ali ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju očekuju Dolazak Njegov (2. Tim. 4, 8).

I još: Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primi svaki ono što u telu učini, bilo dobro ili zlo (2. Kor. 5,10).

371. ODAKLE ZNAMO DA DUŠE PRAVEDNIH PREBIVAJU U PREDOKUŠANJU BLAŽENSTVA?

Predokušanje blaženstva daruje im se pre Poslednjeg Suda, o čemu svedoči i Sam Gospod Isus Hristos u priči o pravednom Lazaru, koji je, odmah po smrti, bio odnesen u naručje Avraamovo (Lk. 16, 22).

372. U ČEMU SE SASTOJI PREDOKUŠANJE BLAŽENSTVA?

Ovo predokušanje blaženstva sjedinjen je sa gledanjem Samog Isusa Hrista, sopstvenim očima. Tako biva naročito sa Svetima, što daje na znanje Apostol Pavle: Imam želju umreti i sa Hristom biti (Fil. 1, 23).

373. U ČEMU SE SASTOJI NADA DUŠA VERNIH, KOJI NISU USPELI DA PRINESU PLODOVE POKAJANJA?

O dušama onih koji su umrli sa verom, ali nisu uspeli da donesu plodove dostojne pokajanja, treba primetiti da njima za dostizanje blaženog Vaskrsenja mogu da budu od pomoći molitve koje se za njih uznose, naročito kada su sjedinjene sa prinošenjem Beskrvne Žrtve Tela i Krvi Hristove, kao i dobra dela koja se čine njima u spomen.

374. Ovo učenje zasnovano je na neizmenjivom Predanju Saborne Crkve čiji su začeci vidljivi još u Starozavetnoj Crkvi. Juda Makavejac prineo je žrtvu za poginule ratnike (2. Mak. 12,43). Molitva za upokojene uvek je predstavljala obavezan deo Božanske Liturgije, počev još od Liturgije Apostola Jakova. Svetitelj Kiril Jerusalimski kaže: „Prevelika će biti korist dušama za koje se uznosi molitva u vreme kada se prinosi Sveta i Strašna Žrtva“ (Mistagoška katiheza 5, gl. 9). Svetitelj Vasilije Veliki u molitvama Pedesetnice kaže da Gospod rado od nas prima molitvena umilostivljenja i žrtve „za one koji se drže u adu“, sa željom da dobiju „mir, oproštaj i slobodu“.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE VASKRSENJE MRTVIH?

2. DA LI MOŽE TELO DA VASKRSNE?

3. DA LI ĆE SVI VASKRSNUTI?

4. KADA ĆE SE DOGODITI VASKRSENJE MRTVIH?

5. ČIME ĆE SE ZAVRŠITI VIDLJIVI SVET?

6. POSREDSTVOM ČEGA ĆE SE SVET PREOBRAZITI?

7. U KAKVOM STANJU PREBIVAJU DUŠE UMRLIH DO SVEOPŠTEG VASKRSENJA?

8. DA LI DUŠE UMRLIH PRAVEDNIKA PREBIVAJU U BLAŽENSTVU?

9. ODAKLE ZNAMO DA DUŠE PRAVEDNIH PREBIVAJU U PREDOKUŠANJU BLAŽENSTVA?

10. U ČEMU SE SASTOJI PREDOKUŠANJE BLAŽENSTVA?

11. U ČEMU SE SASTOJI NADA DUŠA VERNIH, KOJI NISU USPELI DA PRINESU PLODOVE POKAJANJA?