NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 16 – O HRISTOVOM VASKRSENJU

ČAS 16 – O HRISTOVOM VASKRSENJU

210. ZAŠTO SU STRADANJA I SMRT GOSPODA ISUSA HRISTA ZA NAS SPASONOSNA?

Gospod Isus Hristos je pokazao osnovni dokaz toga da su Njegova stradanja i smrt spasonosni za nas ljude tako što je vaskrsao i time položio temelj i našem blaženom vaskrsenju. Zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli (1. Kor. 15, 20).

211. U KOM STANJU JE PREBIVAO ISUS HRISTOS NAKON SVOJE SMRTI DO VASKRSENJA?

O stanju u kome se nalazio Isus Hristos posle Svoje smrti pa do Vaskrsenja, govori se u sledećoj crkvenoj pesmi: „U grobu telom, u adu dušom kao Bog, u raju sa razbojnikom, i na Prestolu bio si, Hriste, sa Ocem i Duhom, sve ispunjavajući Neopisivi“.

212. ŠTA RAZUMEMO POD REČJU „AD“?

Reč „ad“ u prevodu sa grčkog označava mesto lišeno svetlosti (nevid). U hrišćanskom učenju pod time se podrazumeva duhovna tamnica, to jest stanje duše koja je grehom otrgnuta od gledanja Lica Božijeg i od Njemu svojstvene svetlosti i blaženstva (Jud. 1, 6; Oktoih, gl. 5, stihire 2, 4).

213. ZBOG ČEGA JE ISUS HRISTOS SILAZIO U AD (PAKAO)?

Gospod Isus Hristos je sišao u ad zato da bi i tamo propovedao pobedu nad smrću i da bi oslobodio duše koje su sa verom očekivale Njegov Dolazak.

214. O ovome u Svetom Pismu postoji sledeće svedočanstvo: Zato i Hristos jedan put za grehe naše postrada, Pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, usmrćen telom a oživevši duhom, kojim i siđe i propoveda duhovima u tamnici (1. Petr. 3, 18-19).

215. ODAKLE SU UZETE REČI SIMVOLA VERE „i KOJI JE VASKRSAO U TREĆI DAN PO PISMU“?

Reči Simvola vere „I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu“ uzete su iz Poslanice Korinćanima: Jer vam najpre predadoh što i primih, da Hristos umre za grehe naše po Pismu, i da bi pogreben, i da je ustao u treći dan, po Pismu (1. Kor. 15, 34).

216. ŠTA ZNAČE REČI „PO PISMU“?

Rečima „po Pismu“ označava se to da je Isus Hristos umro i vaskrsao upravo onako, kako je o tome proročki napisano u knjigama Starog Zaveta.

217. Na primer, u 53-oj glavi knjige proroka Isaije opširno i podrobno predstavljeni su smrt i stradanje Isusa Hrista: On bi ranjen za naše grehe i mučen za naša bezakonja; kazna na Njemu beše radi našega mira i ranom Njegovom mi se iscelismo (Isa. 53, 5). O Vaskrsenju Hristovom Apostol Petar navodi reči 15og psalma: Jer nećeš ostaviti dušu Moju u adu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi truljenje (Dap. 2, 27).

218. DA LI U SVETOM PISMU POSTOJI UKAZIVANJE DA SPASITELJ TREBA DA VASKRSNE U TREĆI DAN?

U Svetom Pismu Starog Zaveta postoji ukazivanje i na to da je Isus Hristos trebalo da vaskrsne upravo u treći dan. Proročku sliku ovoga predstavio je prorok Jona: I bi Jona u utrobi kitovoj tri dana i tri noći (Jona 2, 1).

219. NA KOJI NAČIN SU LJUDI SAZNALI DA JE ISUS HRISTOS VASKRSAO?

O tome da je Isus Hristos vaskrsao ljudi su saznali na sledeći način. Vojnici koji su čuvali Njegov grob, sa užasom su to saznali kada je Anđeo Gospodnji odvalio kamen kojim je bio pokriven Njegov grob, pri čemu je došlo do velikog zemljotresa. Takođe, Anđeli su o Vaskrsenju Hristovom obavestili Mariju Magdalinu i još neke. Sam Isus Hristos se na dan Svoga Vaskrsenja javio mnogima: mironosicama, Apostolu Petru, dvojici učenika koji su išli u Emaus, i konačno svim apostolima koji su se nalazili u kući kojoj su vrata bila zatvorena. Posle toga se tokom četrdeset dana javljao više puta; jednoga dana On javio se pred više od petsto ljudi odjednom (1. Kor. 15, 6).

220. ZAŠTO SE ISUS HRISTOS JAVLJAO APOSTOLIMA NAKON VASKRSENJA TOKOM ČETRDESET DANA?

Isus Hristos se nakon Svoga Vaskrsenja javljao Apostolima tokom četrdeset dana kako bi nastavio da ih poučava tajnama Carstva Božijega (Dap. 1, 3).

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ZAŠTO SU STRADANJA I SMRT GOSPODA ISUSA HRISTA ZA NAS SPASONOSNA?

2. U KOM STANJU JE PREBIVAO ISUS HRISTOS NAKON SVOJE SMRTI DO VASKRSENJA?

3. ŠTA RAZUMEMO POD REČJU „AD“?

4. ZBOG ČEGA JE ISUS HRISTOS SILAZIO U AD (PAKAO)?

5. ODAKLE SU UZETE REČI SIMVOLA VERE „i KOJI JE VASKRSAO U TREĆI DAN PO PISMU“?

6. ŠTA ZNAČE REČI „PO PISMU“?

7. DA LI U SVETOM PISMU POSTOJI UKAZIVANJE DA SPASITELJ TREBA DA VASKRSNE U TREĆI DAN?

8. NA KOJI NAČIN SU LJUDI SAZNALI DA JE ISUS HRISTOS VASKRSAO?

9. ZAŠTO SE ISUS HRISTOS JAVLJAO APOSTOLIMA NAKON VASKRSENJA TOKOM ČETRDESET DANA?