NASLOVNA » DOGMATSKO BOGOSLOVLJE ZA MISIONARE » Predavanje dvadeset peto. Svetska eshatologija

Predavanje dvadeset peto. Svetska eshatologija

Zašto treba da nastupi kraj sveta? Unutrašnji znaci kraja sveta. Spoljašnji znaci kraja sveta. Proročanstvo o antihristu. Zašto treba da nastupi kraj sveta?

Ljudi će načiniti konačni izbor između dobra i zla. Dolazak antihrista ne označava kraj sveta, to je samo jedan od znakova svršetka sveta, i to ne glavnih. Pismo govori o izvesnoj „punoći vremena“. „Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, Koji nas je blagoslovio u Hristu svakim blagoslovom duhovnim na nebesima, kao što nas i izabra u Njemu pre postanja sveta da budemo sveti i neporočni pred Njim, u ljubavi, predodredivši nas Sebi na usinovljenje kroz Isusa Hrista, po blagonaklonosti volje Svoje, na pohvalu slave blagodati Svoje, kojom nas oblagodati u Ljubljenome, u Kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom, oproštenje grehova po bogatstvu blagodati Njegove, koju je preumnožio u nama u svakoj mudrosti i razboritosti, obznanivši nam tajnu volje Svoje, po blagovoljenju Svojemu koje unapred odredi u Njemu, za ostvarenje punoće vremena, da se sve sastavi u Hristu“ (Efes. 1, 3-10).

Apostol Pavle kaže da postoji početna zamisao, predodređenje Boga o spasenju ljudi. Ispunjavavanje Carstva Nebeskog od strane ljudi predstavlja znak kraja sveta. I izašavši sluge one na puteve, sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre; i napuni se svadbena dvorana gostiju“ (Mt. 22, 10). Postoji zamisao Boga o broju pravednika i kad se ispuni ovaj broj pravednika, to će biti kraj sveta. Postoji plan Boga o sjedinjenju zemljskog i nebeskog pod „glavom Hrista“ i kad se ovaj plan završi nastupiće kraj.

Unutrašnji znaci kraja sveta.

Teorija o broju pravednika. Treba da se nadoknadi broj otpalih anđela. Ova teorija se ne zasniva na Svetom Pismu. Njen nedostatak je u tome što anđeli i ljudi na različite načine služe Bogu. I drugi momenat je broj otpalih anđela (u Otkrovenju Jovana Bogoslov ih ima 1/3) i po tumačenju Svetog Pisma od strane Kirila Jerusalimskog znamo da je srazmera između anđela i ljudi 99:1. Moramo priznati da nam je broj pravednika nepoznat, jer se u Bibliji ne pominje.

Svedočenje reči Božije svim narodima. „I propovedaće se ovo Jevanđelje o Carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći kraj“ (Mt. 24, 14). „I svima narodima treba najpre da se propoveda Jevanđelje“ (Mk. 13, 10). Nije rečeno da će svi prihvatiti Jevanđelje, rečeno je samo da će biti posvedočeno svim narodima.

Koja vera je spasonosna? Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju u Mene“ (Jn. 17, 20). Iz Biblije vidimo da svedočenje Jevanđelja ne pretpostavlja samo prenošenje teksta i priču o Hrista, već svedočenje apostolske vere. Postoji mišljenje Serafima Rouza i Svetog Ignjatija Brjančaninova o tome da je samo pravoslavna propoved prava propoved Jevanđelja, koja je potvrđena Jevanđeljem. Propovedi Jehovinih svedoka, protestanata i katolika ne znače objavljivanje Jevanđelja. Svi oni koji su izopačili apostolsku veru ne propovedaju Jevanđelje, već propovedaju jeres. Propoved Jevanđelja predstavlja jedno od glavnih svedočanstava o kraju sveta.

Nestanak nacionalnih granica. Zbog Vavilonske kule pojavile su se nacionalne granice. Bog je ovo učinio kako se zlo ne bi širilo. Ove granice će služiti dok Jevanđelje ne bude propovedano svim narodima. Pred kraj sveta nestaće nacionalne granice.

Pojava lažnih hristosa. „I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime Moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti“ (Mt. 24, 4-5).

Ratovi i glasine o ratovima. „Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba sve to da se zbude. Ali još nije kraj“ (Mt. 24, 6). Do HH veka borile su se profesionalne vojske, narodi nisu ratovali protiv naroda. Grandiozni ratovi HH veka ne bi bili mogući bez sveopšte mobilizacije.

Glad, zemljotresi, bolesti. „Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i biće gladi i pomora i zemljotresa po svetu. A to je sve početak stradanja“ (Mt. 24, 7-8).

Žestoki progoni hrišćanstva. Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će vas narodi omrznuti zbog imena Moga“ (Mt. 24, 9). Pismo daje proročanstvo o dva talasa velikih progona. U prvi talas ulazi deset velikih progona, počevši od Nerona pa sve do Dioklecijana. Kasnije nastupa pauza. Lokalnih progona hrišćana je bilo i uvek će biti (do Drugog Hristovog dolaska). Drugi talas progona će biti u poslednje vreme: biće razrušene sve hrišćanske države, sva misionarska društva, institucija Pravoslavne Crkve (Crkva će ostati, službi će biti, ali neće biti patrijarhata. Biće jednostavno episkopa, sveštenika i mirjana vernih Bogu).

Otpadanje mnogih od hrišćanstva. I tada će se mnogi sablazniti, i izdaće jedan drugoga i omrznuće jedan drugoga“ (Mt. 24, 10).

Pojava mnoštva lažnih proroka. „I izaći će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge“ (Mt. 24, 11). Pred kraj sveta će nastupiti masovni preporod okultizma.

Hlađenje ljubavi. „I zato što će se umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti“ (Mt. 24, 12-13). Pismo kaže da će se pred kraj sveta ohladiti ljubav. To je najstrašnije.

Obnavljanje trećeg Solomonovog hrama u Jerusalimu. „Kada, dakle, ugledate gnusobu opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome – ko čita da razume – tada koji budu u Judeji neka beže u gore; i koji bude na krovu da ne silazi da uzme što mu je u kući; i koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljine svoje. A teško trudnicama i dojiljama u te dane. Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu ni u subotu“ (Mt. 24, 15-20).

Velika nevolja, koje nikad nije bilo. „Jer će tada biti nevolja velika kakva nije bila od postanka sveta do sada, niti će biti“ (Mt. 24, 22). „I ako se ne bi skratili dani oni, niko ne bi opstao; ali izabranih radi skratiće se dani oni“ (Mt. 24, 22).

Dolazak antihrista. „Tada ako vam ko reče: Evo, ovde je Hristos ili onde, ne verujte. Jer će se pojaviti lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Eto vam kazah unapred“ (Mt. 24, 23-25). Gospod o njima govori u množini, zato što antihrist neće biti jedini, ali će biti poslednji. Prevara neće biti povezana s tehnikom, već s magijom.

Drugi dolazak Hrista na Zemlju. Ako vam, dakle, kažu: Evo Ga u pustinji, ne izlazite. Evo Ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i dolazak Sina Čovečijega. Jer gde je trup, onde će se i orlovi okupiti. I odmah će se po nevolji tih dana sunce pomračiti, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba pasti, i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak Sina Čovečijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina Čovečijega gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele Svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izabrane Svoje od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa“ (Mt. 24, 26-31). Znamenje Sina Čovečijeg je Krst. Zemaljska plemena su narodi koji nisu primili Hrista. Izabrani, koje anđeli sakupljaju su hrišćani.

Spoljašnji znaci kraja sveta.

Prvo proročanstvo Danila. „Ti, care, vide, a to lik velik; velik beše lik i svetlost mu silna, i stajaše prema tebi, i strašan beše na očima. Glava tom liku beše od čistog zlata, prsi i mišice od srebra, trbuh i bedra od bronze, noge mu od gvožđa, a stopala koje od gvožđe koje od zemlje. Ti gledaše dokle se odvali kamen bez ruku, i udari lik u stopala bronzana i zemljana, i satre ih. Tada se satre i gvožđe i zemlja i bronza i srebro, i zlato, i posta kao pleva na gumnu u leto, te odnese vetar, i ne nađe mu se mesto; a kamen, koji udari lik, posta gora velika i ispuni svu zemlju. To je san; a sada ćemo kazati caru šta znači. Ti si, care, car nad carevima, jer ti Bog nebeski dade carstvo, silu i krepost i slavu. I gde god žive sinovi ljudski, zveri poljske i ptice nebeske, dao ti je u ruke, i postavio te gospodarem nad svim tim. Ti si ona glava zlatna A nakon tebe nastaće drugo carstvo, manje od tvog; a potom treće carstvo, bronzano, koje će vladati po svoj zemlji. A četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe, jer gvožđe satire i troši sve, i kao gvožđe što sve lomi, tako će satrti i polomiti. A što si video stopala i prste koje od kala lončrskog koje od gvožđa, biće carstvo razdeljeno, ali će biti u njemu tvrđe od gvožđa, jer si video gvožđe pomešano s kalom lončarskim. I što prsti na nogama behu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako, a nešto trošno. A što si video gvožđe pomešano s kalom lončarskim to će se oni pomešati sa semenom čovečijim, ali neće prionuti jedan za drugog kao što se gvožđe ne može smešti s kalom. A u vreme tih careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se do veka neće rasuti, i to se neće ostaviti drugomu narodu; ono će satrti i ukinuti sva t carstva, a samo će stajati do veka. Kako si video gde se od gore odvali kamen bez ruku i satre gvožđe, bronzu, kao srebro i zlato. Bog veliki javi caru šta će biti posle; san je istinit, i tumačenje mu verno“ (Dan. 2, 31-45)

Zlatno carstvo je vladavina Asiraca, srebrno carstvo s dve ruke je carstvo međansko-persijsko carstvo, Međani i Persijanci (dve ruke), bakreno carstvo koje će vladati na celoj Zemlji je Aleksandar Makedonski, gvozdeno carstvo je Rimsko carstvo. Na kraju sveta biće deset carstava, deo njih će biti jak, a deo slab (10 prstiju na nogama kipa). Kamen – Velika gora koja je ispunila celu zemlju se pojavljuje u Rimskom carstvu (udara noge kipa). Za vreme prvog imperatora Avgusta rađa se Gospod.

Drugo Danilovo proročanstvo: „Prva beše kao lav, i imaše krila orlova; gledah dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovek, i srce ljudsko dade joj se. Potom, gle, drug zver beše kao medved, i stade s jedne strane, i imaše tri rebra u ustima među zubima svojim, i govoraše joj se: Ustani, jedi mnogo mesa. Potom videh, i gledam, druga, kao ris, imaše na leđima četiri krila kao ptica, i četiri glave imaše zver, i dade joj se vlast. Potom videh u utvarama noćnim, i gle, četvrta zver, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jeđaše i satiraše, i gažaše nogama ostatak, i razlikovaše se od svih zveri pređašnjih, i imaše deset rogova. Gledah rogove, i gle, drugi mali rog izraste među onima, a tri prva roga iščupaše se pred njim; i gled, oči kao oči čovečije behu na tom rogu, i usta koja govorahu velike stvari. Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto Mu beše kao plamen ognjeni, točkovi Mu kao oganj razgoreo. Reka ognjena izlažaše i tečaše ispred Njega, hiljada hiljada služaše Mu, i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred Njim; sud sede, i knjige se otvoriše. Tada gledah radi glasa velikih reči koje govore onaj rog; i gledah dokle ne bi ubijena zver i telo joj se raščini i dade se da izgori ognjem. I ostalim zverima uze se vlast, jer dužina životu beše im oređena do vremena i do roka. Videh u utvarama noćnim, i gle, kao Sin čovečiji iđaše sa oblacima nebeskim, i dođe do starca i stade pred Njim. I dade Mu se vlast i slava i carstvo da Mu služe svi narodi i plemena i jezici; vlast je Njegova vlast večna, koja neće proći, i carstvo Njegovo neće rasuti. Meni Danilu prenemože duh moj u telu mom, i utvare glave moje uznemiriše me“ (Dan. 7, 4-15).

Veliko more su narodi na Zemlji, 4 vetra su 4 carstva, prva zver (lav s orlovskim krilima) je asirijsko carstvo. Čovek, ljudsko srce – Asirci su među prvima primili hrišćanstvo. Druga zver (koja liči na medveda) su Persijanci, tri kljove su trojica glavnih osvajača (Kir, Kserks i Kambiz). Treća zver (ris – u ruskom: leopard, prim. prev.) je Aleksandar Makedonski, 4 glave su podela na 4 dela (Makedonija, carstvo Selevkida – Sirija, Parćansko carstvo – Indija i Egipat). Četvrta zver je Rim, 10 rogova su desetorica careva na kraju sveta. Novi rog s očima i nadmenim ustima je antihrist koji huli Boga. Tri uništena roga su sakrušena trojica vladara i tri carstva –Libija, Egipat i Iran (po Ipolitu Rimskom i Irineju Lionskom). Na Strašnom sudu Gospod je utvrdio rokove vladavine ovih ili onih careva u skladu sa njihovim zločinima – obrnuta uzročno-posledična veza. Starac je Bog.

Treće Danilovo proročanstvo: „I podigoh oči svoje i videh, i gle, stajaše kraj vode ovan, koji imaše dva roga, a rogovi behu visoki, ali jedan viši od drugog, i viši naraste posle. Videh ovna gde bode na zapad i na sever i na jug, i nijedna zver ne mogaše mu odoleti, i ne beše nikoga ko bi izbavio od njega, nego činjaše šta hoćaše, i osili. A kad ja motrah, gle, iđaše jarac od zapada povrh sve zemlje, a ne doticaše se zemlje; i taj jarac imaše rog znamenit među očima svojim. I dođe do ovna koji imaše dva roga, kog videh gde stoji kraj vode, i potrča na nj gnevno silom svojom. I videh ga gde dođe do ovna, i razgnevivši se na nj udari ovna, te mu slomi oba roga i ne beše sile u ovnu da mu odoli, nego ga obori na zemlju i pogazi ga, i ne beše nikoga da izavi ovna od njega. I jarac posta vrlo velik; a kad osili, slomi se veliki rog, i mesto njega narastoše znamenita četiri roga prema četiri vetra nebeska. I iz jednog od njih izađe jedan rog malen i naraste vrlo velik prema jugu i istoku i prema krasnoj zemlji. I naraste dori do vojske nebeske, i obori na zemlju neke od vojske i od zvezda, i pogazi ih. I naraste dori do poglavara toj vojsci, i uze Mu svagdašnju žrtvu, i sveti stan Njegov obori. I vojska bi dana u otpad od žrtve svagdašnje, i obori istinu na zemlju, i šta činjaše napredovaše mu. Tada čuh jednog sveca gde govoraše; i jedan svetac reče nekoe koji govoraše: Dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska? I reče mi: Do dve hiljade i tri stotine dana i noći; onda će se svetinja očistiti“ (Dap. 8, 3-14)

Ovo proročanstvo se odnosi na Stari Zavet, ali će se nešto slično desiti i pred kraj sveta. Prvo značenje je Antioh Epifan, drugo je antihrist. Ovan je car Persije, jarac je car Grčke (Aleksandar Makedonski). Mali rog od četiri je Antioh Epifan, koji je obustavio prinošenje žrtve na 2400 dana. Juda Makavejski je oslobodio i očistio svetilište (Jerusalimski hram). Najveće skrnavljenje Jerusalimskog hrama nas tek očekuje, kad antihrist sedne u njemu kao bog. Evharistija nikad neće prestati, ali se neće prinositi u hramovima, žrtva će se prinositi na tajnim mestima, kao u vreme progona.

Četvrto Danilovo proročanstvo: „A u to će se vreme podignuti Mihailo, veliki knez, koji brani tvoj narod; i biće žalosno vreme, kakvog nije bilo otkako je naroda do tada; i u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. I razumni će se sjati kao svetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvezde vazda i doveka. A ti Danilo zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do poslednjeg vremena; mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti. Tada pogledah ja, Danilo, i gle, stajahu druga dvojica, jedan s ove strane, na bregu reke, a drugi s one strane na bregu reke. I jedan reče čoveku obučenom u platno, koji stajaše nad vodom u reci: Kad će biti kraj tim čudesima? I čuh čoveka obučenog u platno, koji stajaše nad vodom u reci, i podiže desnicu svoju i levicu svoju k nebu, i zakle se Onim Koji živi uvek da će se sve ovo ispuniti po vremenu, po vremenima i po po vremena, i kad se svrši rasap sile svetog naroda. I ja čuh ali ne razumeh; i rekoh: Gospodaru moj, kakav će biti kraj tome? A On reče: Idi, Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove reči do poslednjeg vremena. Mnogi će se očistiti, ubeliti i okušati; a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumeti, ali će razumni razumeti. A od vremena kad se ukine žrtva vazdašnja i postavi gnusoba pustošna, biće hiljadu i dvesta i devedeset dana. Blago onome koji pretrpi i dočeka hiljadu i tri stotine i trideset pet dana“ (Dan. 12, 1-12).

Posle pogibije antihrista do Sudnjeg dana nastupiće izvesna pauza od 45 dana. Ovi dani će biti dati za pokajanje.

Proročanstvo o Antihristu.

Odakle će doći antihrist? On će biti Jevrejin iz kolena Danovog. „Dan će biti zmija na putu i guja na stazi, koja ujeda konja za kičicu, te pada konj nauznak“ (1 Mojs. 49, 17). „Od Dana ču se frktanje konja njegovih, od rzanja pastuha njegovih sva se zemlja zatrese, dođoše i pojedoše zemlju i sve što beše u njoj, gradove i koji življahu u njima“ (Jer. 8, 16).

Gde će se roditi antihrist? I on reče: To je bezbožnost [žena]. I vrže je usred efe, i vrže onaj komad olova odozgo na ždrelo joj. I podigoh oči svoje i videh, a to dve žene izlažahu, i vetar im beše pod krilima, a krila im behu kao u rode, i digoše efu među zemlju i nebo. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: Kuda one nose efu? A on mi reče: Da joj načine kuću u zemlji Senaru; i onde će se namestiti i postaviti na svoje podnožje(Zah. 5, 8-11). Senar je Šumer (južni Irak). Godine 1986. izvršena je operacija Mosad (Izraelska specijalna služba) na evakuaciji Danovog kolena iz Etiopije. Iz Danovog kolena se niko neće spasiti (Otkr. 7, 4-8). U vreme antihrista Jevreji će se okrenuti Hristu.

Biblijske ključne reči o antihristu: „Da vas niko ne prevari ni na koji način; jer neće doći dok najpre ne dođe otpadništvo i ne pojavi se čovek bezakonja, sin pogibelji, koji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako da će sam sesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. Zar ne pamtite da sam vam ovo kazivao još kad sam bio kod vas? I sad znate šta ga zadržava da se ne javi do u svoje vreme. Jer tajna bezakonja već dejstvuje, samo dok se ukloni onaj koji zadržava. I tada će se javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih i uništiti pojavom svoga prisustva; onoga je dolazak po dejstvu sataninu sa svakom silom i znacima i čudesima lažnim, i sa svakom prevarom nepravde među onima koji propadaju, zato što ne primiše ljubav istine da bi se spasli. I zato će im Bog poslati silu obmane, da veruju laži; da budu osuđeni svi koji ne verovaše istini, nego zavoleše nepravdu“ (2 Sol. 2, 3-12).

U njemu su objedinjene sve vrste grehova i on je sin pogibelji. Onaj koji zadržava (katehon) je Rimsko carstvo (Vizantija – Rusija), koje sprečava uzurpatora da dođe. Njegov dolazak će biti zahvaljujući sili satane i satana se neće ovaplotiti u antihristu, već će živeti u njemu. Hristos je propovedao tri i po godine i po Božanskoj pravednosti antihristu će biti dat isti rok. Uzrok pogibije nije u antihristu, već u tome što u ljudima nema ljubavi prema Istini. Onaj ko ne voli Istinu poginuće, antihrist je Božija kazna za one koji su odbacili Istinu. Ja sam došao u ime Oca Svojega i ne primate Me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti“ (Jn. 5, 43). Antihrist će u svemu parodirati Hrista, imaće 12 „apostola“, koji će „propovedati“ po celom svetu, „preteču“, koji će stavljati žigove. On će okupiti jevrejski narod i obnoviće Solomonov hram.

 

Pitanja i odgovori na temu predavanja

Zašto mora nastupiti kraj sveta?

Ljudi će načiniti konačni izbor između dobra i zla. Dolazak antihrista ne označava kraj sveta, to je samo jedan od znakova svršetka sveta, i to ne glavnih. Pismo govori o izvesnoj „punoći vremena“. „Koju je preumnožio u nama u svakoj mudrosti i razboritosti po blagovoljenju Svojemu koje unapred odredi u Njemu, za ostvarenje punoće vremena, da se sve sastavi u Hristu“ (Efes. 1, 9-10).

Koji su unutrašnji znaci kraja sveta?

Svedočenje reči Božije svim narodima. „I propovedaće se ovo Jevanđelje o Carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći kraj“ (Mt. 24, 14). „I svima narodima treba najpre da se propoveda Jevanđelje“ (Mk. 13, 10). Nije rečeno da će svi prihvatiti Jevanđelje, rečeno je samo da će biti posvedočeno svim narodima. Pojava lažnih hristosa. „I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime Moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti“ (Mt. 24, 4-5). Ratovi i glasine o ratovima. „Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba sve to da se zbude. Ali još nije kraj“ (Mt. 24, 6).

Odakle će doći antihrist?

On će biti Jevrejin iz kolena Danovog. „Dan će biti zmija na putu i guja na stazi, koja ujeda konja za kičicu, te pada konj nauznak“ (1 Mojs. 49, 17). „Od Dana ču se frktanje konja njegovih, od rzanja pastuha njegovih sva se zemlja zatrese, dođoše i pojedoše zemlju i sve što beše u njoj, gradove i koji življahu u njima“ (Jer. 8, 16).

Gde će se roditi antihrist?

Senar – Šumer (južni Irak). I on reče: To je bezbožnost [žena]. I vrže je usred efe, i vrže onaj komad olova odozgo na ždrelo joj. I podigoh oči svoje i videh, a to dve žene izlažahu, i vetar im beše pod krilima, a krila im behu kao u rode, i digoše efu među zemlju i nebo. I rekoh anđelu koji govoraše sa mnom: Kuda one nose efu? A on mi reče: Da joj načine kuću u zemlji Senaru; i onde će se namestiti i postaviti na svoje podnožje(Zah. 5, 8-11).