NASLOVNA » DOGMATSKO BOGOSLOVLJE ZA MISIONARE » Predavanje dvadeset osmo. Okultizam

Predavanje dvadeset osmo. Okultizam

Šta je okultizam? Odnos prema okultizmu u Starom Zavetu. Odnos prema okultizmu u Novom Zavetu. Zašto se ostvaruju neke reči koje izgovore čarobnjaci? Lukavi pristupi savremenih čarobnjaka. Da li demoni mogu da isceljuju ili da čine čuda?

Šta je okultizam?

Okultizam su magija, vračanje, čarobnjaštvo i drugi oblici opštenja s demonima. U okultizam spada i gatanje – mnogi žele da saznaju budućnost. Gatar tvrdi da svetom ne upravlja Živi Bog, već da upravljaju sistem, karma, sudbina i zvezde, da je budućnost već programirana. Međutim, Bog slobodno vlada svetom, u skladu s onim što ljudi izaberu. Okultizam u svim svojim oblicima predstavlja čovekovo svesno ili nesvesno služenje đavolu.

Odnos prema okultizmu u Starom Zavetu.

Kako nas Biblija uči da se odnosimo prema njima? U Starom Zavetu čitamo: „Veštici ne daj da živi“ (2 Mojs. 22, 18).  „Ništa ne jedite s krvlju. Nemojte vračati, ni gatati po vremenu“ (3 Mojs. 19, 26). Nijedan čarobnjak ne može opstati pred licem Božijim: „Kad uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna dela onih naroda. Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Drži se sasvim Gospoda Boga svog“ (5 Mojs. 18, 9-13). Iz Svetog Pisma znamo da je u Egiptu čarobnjaštvo bilo vrlo rašireno, ali sve ove vradžbine ni na koji način nisu pomogle Egiptu, već su, naprotiv, izazivale gnev Božiji. „I nestaće duha Misiru, i nameru njegovu razbiću; tada će pitati svoje idole i opsenare i vrače i gatare. I predaću Misirce u ruke žestokim gospodarima, i ljut će car vladati njima, veli Gospod, Gospod nad vojskama“ (Is. 3-4).

Sličnu situaciju vidimo i u Vavilonu. Za ljude koji su se uzdali u čarobnjaštvo u Vavilonu, rečeno je: „To će ti doći ujedanput, u isti dan, da osirotiš i obudoviš, doći će ti potpuno, radi mnoštva čini tvojih i radi velike sile čaranja tvog. Jer si se pouzdala u zloću svoju govoreći: Niko me ne vidi. Mudrost tvoja i znanje tvoje prevariše te, te si govorila u srcu svom: Ja sam, i osim mene nema druge. Zato će doći na te zlo, a nećeš znati odakle izlazi, i popašće te nevolja, da je nećeš moći odbiti, i doći će na te ujedanput pogibao, za koju nećeš znati. Stani sada s vračanjem svojim i s mnoštvom čini svojih, oko kojih si se trudila od mladosti svoje, ne bi li se pomogla, ne bi li se okrepila. Umorila si se od mnoštva namera svojih; neka stanu sada zvezdari, koji gledaju zvezde, koji proriču svakog meseca, i neka te sačuvaju od onog što će doći na te. Gle, oni su kao pleva, oganj će ih spaliti, ni sami sebe neće izbaviti iz plamena; neće ostati uglja da se ko ogreje, ni ognja da bi se posedelo oko njega. Takvi će biti oni s kojima si se trudila i s kojima si trgovala od mladosti svoje, razbeći će se svaki na svoju stranu; neće biti nikoga da te izbavi“ (Is. 47, 9-15). Bog govori o strašnoj vlasti čarobnjaka koja se uništava Njegovom moći.

Čarobnjačke tehnologije su mogle da hvataju duše i da imaju izvesnu vlast nad njima. Čarobnjaci imaju pojam kao što je „zemaljska vlast“, ali je Gospod obećao da će sve to razoriti: „I reci: Ovako veli Gospod Gospod: teško onima koji šiju uzglavlja pod sve laktove i grade pokrivala na glavu svakog rasta da love duše. Lovite duše Mog naroda, a svoje li ćete duše sačuvati? I skvrnite Me kod naroda Mog za grst ječma i za zalogaj hleba ubijajući duše, koje ne bi trebalo da umru, i čuvajući u životu duše koje ne treba da žive, lažući narodu Mom, koji sluša laž. Zato ovako veli Gospod Gospod: Evo Mene na vaša uzglavlja, na koja lovite duše da vam doleću, i poderaću ih ispod lakata vaših, i pustiću duše koje lovite da vam doleću. Jer žalostite lažju srce pravedniku, kog Ja ne ožalostih, i krepiste ruke bezbožniku da se ne vrati sa svog zlog puta da se sačuva u životu. Zato nećete viđati taštine i nećete više gatati, nego ću izbaviti narod Svoj iz vaših ruku, i poznaćete da sam Ja Gospod“ (Jez. 13, 18-23).

Gospod ne kažnjava samo Svoj narod, već i druge narode. Gospod kaže da će biti razorena Ninevija, što se i desilo, jer ju je zbrisala voda puštena kroz branu: „I istrebiću vračanje iz ruku tvojih, i nećeš imati gatare; i istrebiću likove tvoje rezane i stupove tvoje isred tebe, i nećeš se više klanjati delu ruku svojih; i iskoreniću gajeve tvoje isred tebe, i raskopaću gradove tvoje“ (Mih. 5, 12-14). Kod svih drevnih naroda čarobnjaci su obavezno učestvovali u ratovima kako bi začarali narode: „Za mnoštvo bludničenja ljupke bludnice, vešte bajačice, koja prodaje narode svojim bludničenjem i plemena vračanjem svojim“ (Naum. 3, 4).

Odnos prema okultizmu u Novom Zavetu.

Čovek koji ulazi u Crkvu mora da prestane da se bavi čarobnjaštvom. „A mnogi od onih koji se zanimahu čarolijama, sabraše knjige svoje i spaljivahu ih pred svima; i proračunaše i nađoše da im je vrednost pedeset hiljada srebrnika. Tako silno rastijaše i jačaše reč Gospodnja“ (Dap. 19, 19-20). Ljudima koji se bave čarobnjaštvom Bog će poslati sledeće kazne: „I biše odrešena četiri anđela pripremljena za čas, i dan, i mesec, i godinu, da pobiju trećinu ljudi. I broj vojske na konjima beše dve stotine miliona; i čuh njihov broj. I tako videh u viđenju konje i one što seđahu na njima, koji imahu oklope ognjene, plavičaste i sumporaste; i glave konja bejahu kao glave lavova, i iz usta njihovih izlažaše oganj i dim i sumpor. Od ova tri zla pogibe trećina ljudi, od ognja i od dima i od sumpora što izlažaše iz usta njihovih. Jer je moć konja u ustima njihovim i u repovima njihovim, a repovi su njihovi slični zmijama, imaju glave i sa njima škode. A ostali ljudi koji ne pogiboše od ovih zala, ne pokajaše se od dela ruku svojih, da se ne klanjaju demonima, ni idolima zlatnim i srebrnim i bronzanim i kamenim i drvenim, koji niti mogu videti, ni čuti, ni hoditi; i ne pokajaše se za ubistva svoja, ni za gatanja svoja, ni za blud svoj, ni za krađe svoje“ (Otkr. 9, 15-21).

„A strašljivima i nevernima i nečistima i ubicama i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svima lažama, njima je udeo u jezeru koje gori ognjem i sumporom, što je druga smrt“ (Otkr. 21, 8). „Napolju su psi i vračari i bludnici i krvnici i idolopoklonici i svaki koji voli i čini laž“ (Otkr. 22, 15).

Crkvena pravila u vezi s čarobnjaštvom. Po 65. i 72. pravilu Vasilija Velikog čarobnjaci podležu kazni kao ubice – ne dozvoljava im se da se pričeste 15 godina. Onima koji prave talismane i vračarima zabranjuje se da se pričeste 6 godina. Ako čovek odlazi kod vračara, ne sme da se pričesti 5-6 godina. Po 24. pravilu Nikejskog sabora i 61. pravilu VI Vaseljenskog sabora, 3. pravilu Grigorija Niskog, onima koji dolaze kod čarobnjaka i svesno se odriču Hrista doživotno se zabranjuje da se pričeste.

Zašto se ostvaruju neke reči koje izgovore čarobnjaci?

1) Demoni imaju svoje planove koji se delimično ostvaruju, a delimično ne. Demon otkriva svoje planove. Na primer, demon želi da sablazni čoveka da učini greh i da to ispriča drugom čoveku. Međutim, čovek može da se odrekne greha. Početkom XI veka bio je ustanak protiv hrišćana i bio je jedan čovek – vojvoda Jan Višatič. Kod njega su došli vračari, magovi i čarobnjaci i rekli da će, ako se ljudi odreknu paganskih bogova, Dnjepar početi da teče uzvodno, a Kijev i Novgorod će progutati zemlja. Jan Višatič je prišao jednom od njih i upitao je: „Reci mi, molim te, šta će sutra biti s tobom? Jer ti sve znaš.“ Čarobnjak mu je odgovorio: „Sutra ću otići i obratiću u svoju veru stotine ljudi, i oteraću vaše hrišćanstvo iz zemlje.“ Vojvoda reče: „Slagao si protiv sebe,“ izvadi sekiru i odseče mu glavu.

2) Demoni poznaju izvesna svojstva prirode koja ljudi ne znaju. Uragane, vetrove i tako dalje. Oni vide da se negde sprema uragan, govore o tome i uragan se „ostvaruje“, tako demoni stiču autoritet. Ili vide da čovek ima, na primer, rak.

3) Demoni mogu da saznaju Otkrovenje Božije. Oni Bibliju znaju napamet. Znali su da Mesija treba da se rodi od Djeve iz Davidovog roda i znali su za vreme rođenja. Međutim, Marija je bila zaručena za Josifa i zato Je demoni nisu otkrili.

Lukavi pristupi savremenih čarobnjaka.

Sad su se pojavili beli magovi – vračari, koji izazivaju čudesne pojave, navodno na dobrobit čoveka. Kriju se iza imena Božijeg, u svojim čarolijama aktivno koriste pravoslavne atribute: ikone, crkvene sveće, čitaju pravoslavne molitve, ali namerno greše. Vračari hule na Boga i Crkvu i dobijaju đavolju silu. Jedan lovac je želeo da uvek pogodi, da nikad ne promaši i otišao je kod čarobnjaka. On mu je rekao: „Donesi Pričešće u ustima, stavi ga za obraz, daću ti sve što poželiš.“ Lovac je bio spreman na sve i doneo je. Čarobnjak je stavio Pričešće u tanjir, pokrio ga je kartonom i rekao lovcu: „Ispali u Njega.“ Lovac je podigao luk i video je pred sobom Razapetog Hrista. Nije mogao da gađa. Demoni lično mrze Boga i čoveka, sami ne mogu da napakoste i deluju preko čarobnjaka.

Ako čovek kaže: „Isceliću vas Božijom silom,“ – to nije od Boga, radi se o gordeljivcu: „A videći to, Petar se obrati narodu: Ljudi Izrailjci, što se čudite ovome ili šta gledate u nas, kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da ovaj hodi? Bog Avramov i Isakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi Sina Svojega Isusa, Koga vi predadoste, i odrekoste Ga se pred licem Pilatovim kada on presudi da Ga pusti“ (Dap. 3, 12-13).

Da li demoni mogu da isceljuju ili da čine čuda?

Demoni ne mogu da obnove uništeni organ, da vaskrsnu, da isteraju demona. Oni mogu prvo da načine štetu, a zatim da se povuku na molbu čarobnjaka i izgleda kao da se čovek iscelio. Takođe, mogu da izleče jedno za račun drugog. Nije šija nego vrat. Jedna strast prolazi, druga nastupa. Demoni takođe mogu da čine čuda: „I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: Kad vam kaže faraon i reče: Učinite kakvo čudo, onda reci Aronu: Uzmi štap svoj, i baci ga pred faraona; te će se premetnuti u zmiju. I izađoše Mojsije i Aron pred faraona, i učiniše kako zapovedi Gospod; i baci Aron štap svoj pred faraona i pred sluge njegove, i premetnu se u zmiju. A faraon dozva mudrace i vračare; te i vračari misirski učiniše tako svojim vračanjem. I baciše svaki svoj štap, i premetnuše se štapovi u zmije; ali štap Aronov proždre njihove štapove“ (2 Mojs. 7, 8-12). „A čovek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih“ (3 Mojs. 20, 27). Biblija priznaje da se ljudima nanosi šteta preko uroka. Međutim, demoni nisu sveznajući, oni ne mogu stalno s podjednakom snagom da napadaju ljude. Treba istaći da hrišćane napadaju više nego nehrišćane, jer ako se čovek predao i ako se ne brine za svoju besmrtnu dušu, zašto s njim da se bore?

Pitanja i odgovori na temu predavanja

Šta je okultizam?

Okultizam su magija, vračanje, čarobnjaštvo i drugi oblici opštenja s demonima.

Kakav je bio odnos prema okultizmu u Starom Zavetu?

Odnos prema okultizmu u Starom Zavetu.

Veštici ne daj da živi“ (2 Mojs. 22, 18).  „Ništa ne jedite s krvlju. Nemojte vračati, ni gatati po vremenu“ (3 Mojs. 19, 26). Nijedan čarobnjak ne može opstati pred licem Božijim: „Kad uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna dela onih naroda. Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za takve gadove tera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. Drži se sasvim Gospoda Boga svog“ (5 Mojs. 18, 9-13).        

Kakav je odnos prema okultizmu u Novom Zavetu?

Čovek koji ulazi u Crkvu mora da prestane da se bavi čarobnjaštvom. „A mnogi od onih koji se zanimahu čarolijama, sabraše knjige svoje i spaljivahu ih pred svima; i proračunaše i nađoše da im je vrednost pedeset hiljada srebrnika. Tako silno rastijaše i jačaše reč Gospodnja“ (Dap. 19, 19-20).

Koja crkvena pravila su usvojena u vezi s čarobnjaštvom?Po 65. i 72. pravilu Vasilija Velikog čarobnjaci podležu kazni kao ubice – ne dozvoljava im se da se pričeste 15 godina. Onima koji prave talismane i vračarima zabranjuje se da se pričeste 6 godina. Ako čovek odlazi kod vračara, ne sme da se pričesti 5-6 godina. Po 24. pravilu Nikejskog sabora i 61. pravilu VI Vaseljenskog sabora, 3. pravilu Grigorija Niskog, onima koji dolaze kod čarobnjaka i svesno se odriču Hrista doživotno se zabranjuje da se pričeste.

Da li demoni mogu da isceljuju?

Ne, ne mogu. Demoni ne mogu da obnove uništeni organ, da vaskrsnu, da isteraju demona. Oni mogu prvo da načine štetu, a zatim da se povuku na molbu čarobnjaka i čoveku se čini da se iscelio.