NASLOVNA » OSNOVE VERE

OSNOVE VERE

 

„Opširni hrišćanski katihizis Pravoslavne Vaseljenske Istočne Crkve“ Svetog Filareta Moskovskog je jedan od najvažnijih i najautoritetnijih Katihizisa Pravoslavne Crkve. Ova knjiga je potvrđena nizom odluka Svetog Sinoda RPC i zato se njegov autoritet ne može porediti ni sa jednom drugom veroučiteljnom knjigom savremenih autora.

Predloženo izdanje je predviđeno za individualno i grupno izučavanje apostolske vere koja se nepovređeno čuva u našoj Pravoslavnoj Crkvi.

Srpsko izdanje Katihizisa je objavljeno pod nazivom „Osnove Pravoslavne Vere“, u izdanju Svetigore, 2000. godine. Katihizis je preveo Mladen Stanković. Biblijski citati Novog Zaveta su iz Izdanja Svetog arhijerejskog Sinoda SPC, izdanje 1997. godine, a iz Starog Zaveta su u prevodu Đure Daničića.

Kako se koristiti ovim izdanjem?
Prvo se može pročitati osnovni tekst u formi pitanje – odgovor. Na više mesta o. Danil Sisojev, koji je podelio ovaj Katihizis na tematske celine, dodao je i niz svetootačkih komentara koji omogućavaju da se bolje pronikne u sadržaj teksta.

Kada završite sa čitanjem teksta za pojedinu celinu, naći ćete pitanja iz teksta. Pokušajte da sami odgovorite na njih i tek nakon toga uporedite svoje odgovore sa učenjem Katihizisa.

Katihizis sadrži osnove učenja naše Crkve. Ne žurite sa čitanjem, važno je da se materijal zaista usvoji, umom i srcem prihvati i krene na sledeći deo. Uvek treba imati na umu da je pored znanja misionaru  neophodna i molitva koja i treba da prati izučavanje ovakve knjige.

 

 

*

ČAS 1
O VERI I ZNANJU

ČAS 2
O BOŽIJEM OTKRIVENJU

ČAS 3
O SVETOM PREDANJU

ČAS 4
O SVETOM PISMU

ČAS 5
O BOGONADAHNUTOSTI BIBLIJE

*

ČAS 6
O SIMVOLU VERE

ČAS 7
O BOŽIJOJ PRIRODI

ČAS 8
O TAJNI SVETE TROJICE

ČAS 9
O STVARANJU SVETA. ANĐELI.

ČAS 10
O POREKLU ČOVEKA

ČAS 11
O PROMISLU BOŽIJEM

ČAS 12
O GOSPODU ISUSU HRISTU

ČAS 13
O PRVORODNOM GREHU

ČAS 14
O BOGOOVAPLOĆENJU

ČAS 15
O TAJNI ISKUPLJENJA

ČAS 16
O HRISTOVOM VASKRSENJU

ČAS 17
O HRISTOVOM VAZNESENJU

ČAS 18
O DRUGOM DOLASKU SPASITELJA

ČAS 19
O DUHU SVETOM

ČAS 20
O JEDINSTVU CRKVE

ČAS 21
O JEDINSTVU NEBESKE I ZEMALJSKE CRKVE

ČAS 22
O SVETOSTI CRKVE

ČAS 23
O SABORNOSTI CRKVE

ČAS 24
O APOSTOLSTVU CRKVE

ČAS 25
O TAJNAMA CRKVE

ČAS 26
O SVETOJ TAJNI KRŠTENJA I MIROPOMAZANJA

ČAS 27
O SVETOJ TAJNI PRIČEŠĆA

ČAS 28
O TAJNI POKAJANJA

ČAS 29
O TAJNI SVEŠTENSTVA

ČAS 30
O TAJNI BRAKA

ČAS 31
O TAJNI JELEOSVEĆENJA

ČAS 32
O VASKRSENJU MRTVIH

ČAS 33
O VEČNOM ŽIVOTU

*

ČAS 34
O HRIŠĆANSKOJ NADI I MOLITVI

ČAS 35
TUMAČENJE MOLITVE GOSPODNJE

ČAS 36
O ZAPOVESTIMA BLAŽENSTVA. PRVA, DRUGA I TREĆA ZAPOVEST.

ČAS 37
ČETVRTA, PETA  I ŠESTA ZAPOVEST BLAŽENSTVA

ČAS 38
O SEDMOJ, OSMOJ I DEVETOJ ZAPOVESTI BLAŽENSTVA

ČAS 39
O HRIŠĆANSKOJ LJUBAVI U ZAPOVESTIMA. O SAVEZU VERE I LJUBAVI.

*

ČAS 40
O PRVOJ ZAPOVESTI

ČAS 41
O DRUGOJ ZAPOVESTI

ČAS 42
O TREĆOJ ZAPOVESTI

ČAS 43
O ČETVRTOJ ZAPOVESTI

ČAS 44
O PETOJ ZAPOVESTI

ČAS 45
O ŠESTOJ ZAPOVESTI

ČAS 46
O SEDMOJ ZAPOVESTI

ČAS 47
O OSMOJ ZAPOVESTI

ČAS 48
O DEVETOJ ZAPOVESTI

ČAS 49
O DESETOJ ZAPOVESTI

*

ČAS 50
KAKO UPOTREBITI UČENJE O VERI I POBOŽNOSTI?