NASLOVNA » ISLAM » Koji je najubedljiviji dokaz da je Isus Bog, a ne Sin Čovečiji? – Jeromonah Jov Gumerov

Koji je najubedljiviji dokaz da je Isus Bog, a ne Sin Čovečiji? – Jeromonah Jov Gumerov

 

Koji je najubedljiviji dokaz da je Isus Bog, a ne Sin Čovečiji, jer muslimani Hrista ne smatraju za Boga, nego za proroka i zato nemaju nikakve vere u Njega, iako očekuju Drugi dolazak! Hvala Vam.

Dimitrije

O tome da Isus Hristos nije samo Sin Čovečiji, već i ovaploćeni Bog govori Sveto Pismo. Kad je apostol Toma poverovao u vaskrsenje svog Učitelja, on je rekao: «Gospod moj i Bog moj!» (Jn. 20, 28). Jevanđelje po Jovanu počinje: «U početku bješe Logos (Riječ) i Logos bješe u Boga, i Logos bješe Bog» (Jn. 1, 1). U tekstu je Reč (Logos) koju novozavetne knjige primenjuju na Isusa Hrista direktno nazvana Bogom. Na grčkom: «Teos en o Logos.» Sveti apostol Pavle piše: Za Sina pak: „Prijesto je Tvoj, Bože, vavijek vijeka; žezal pravičnosti je žezal Carstva Tvojega. Zavolio si pravdu i omrzao bezakonje; zbog toga Te pomaza, Bože, Bog Tvoj uljem radosti više nego drugove Tvoje“ (Jevr. 1, 8-9). Sin Božji je dva puta nazvan Bogom. U grčkom tekstu u oba slučaja stoji Theos (Teos) – Bog. Apostol Pavle je prezviterima grada Efesa rekao: «Pazite, dakle, na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate Crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju Svojom» (Dap. 20, 28). Osnivač Crkve Isus Hristos, Koji je prolio Svoju krv potpuno jasno je nazvan Bogom. U Poslanici Titu čitamo: «Jer se javi blagodat Božija spasonosna svima ljudima, koja nas uči da se odrečemo bezbožnosti i zemaljskih požuda, i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem vijeku, očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista» (Tit. 2, 11-13). Šta može biti jasnije od: «velikog Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista»?

Mogu li navedena svedočanstva imati značaja za muslimana? Mogu, zato što Koran priznaje autoritet Jevanđelja: «I poslali smo ih po tragovima Isu, sina Marijam, uz potvrdu istinitosti onoga što je poslano pre njega u Tori i darovali smo mu Jevanđelje u kojem je rukovodstvo i svetlost i s potvrđivanjem istinitosti onoga što je poslano pre njega u Tori, i rukovodstvo i pouka za Bogom izabrane» (Sura 5,46). Predstavnici islama pokazuju očiglednu nedoslednost: imajući Jevanđelje kao izvor o Isusu Hristu, oni ga menjaju u skladu sa svojim religioznim postavkama.

Božanstvenost Isusa Hrista se ne dokazuje samo tekstom sveštenih knjiga Novog Zaveta, već i bogoslovski. Gospod Isus je Spasitelj sveta. On je iskupio ljudski rod od večne smrti. Podvig iskupljenja ne može da učini nijedan čovek, čak ni prorok. To je moguće samo ovaploćenom Bogu. Ova misao je polazna kod svetitelja Atanasija Velikog u borbi protiv lažnog učenja arijevaca.

«Po ovome raspoznavajte Duha Božijeg: Svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao od Boga je» (1 Jn. 4, 2).

http://www.pravoslavie.ru/answers/6667.htm