NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 50 – KAKO UPOTREBITI UČENJE O VERI I POBOŽNOSTI

ČAS 50 – KAKO UPOTREBITI UČENJE O VERI I POBOŽNOSTI

605. KAKO SE KORISTITI UČENJEM O VERI I POBOŽNOSTI?

Da bi nam učenje o veri i pobožnosti bilo od koristi, treba na delu da izvršavamo ono što smo saznali, i to pod pretnjom teške osude za neizvršavanje. Kad ovo znate, blaženi ste ako to tvorite (Jn. 13, 17). A onaj sluga koji je znao volju gospodara svojega i nije pripravio niti učinio po volji njegovoj, biće mnogo bijen (Lk. 12, 47).

606. ŠTA TREBA ČINITI, PRIMETIVŠI GREH U SEBI?

Kada vidimo u sebi greh, onda treba ne samo brzo da prinesemo pokajanje i tvrdo da odlučimo da ubuduće greh izbegavamo, nego i da se trudimo, koliko je moguće, da izgladimo učinjenu sablazan ili štetu odgovarajućim dobrim delima. Tako je postupio carinik Zakhej kada je rekao Gospodu: Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nečim oštetih, vratiću četvorostruko (Lk. 19,8).

Prepodobni Jovan Lestvičnik nas upozorava: „Zamišljaj bestrašće kao nebeski dvorac nebeskog Cara: mnoge su obitelji unutar grada; zid, pak, tog nebeskog Jerusalima jeste – oproštaj grehova. Brzo, braćo, da nađemo ulaz u bračnu sobu toga dvorca! Ako nas, (o, nesreće!) zadržava breme grešnih navika ili vreme koje smo proveli u grehu, onda se bar postarajmo da ne budemo lišeni kakve obitelji u blizini bračne sobe! Ako još hramljemo, ili smo posustali, potrudimo se na svaki način makar da se nađemo unutar zidova gradskih. Jer, ko ne uđe tamo pre no što nastupi kraj, bolje reći – ko ne pređe preko tog zida, moraće da se nastani u pustinji. Zbog toga se neko i molio, govoreći: Uz Božiju pomoć preći ću preko zida (Ps.17, 30). I drugi, kao od lica Božijeg, veli: Nisu li to gresi vaši, koji su se isprečili između vas i Mene (Is.59,2)? Razvalimo, prijatelji, bedem ove pregrade koji smo neposlušanjem na svoje zlo podigli. Uzmimo ovde razrešenje duga, jer, u adu nema nikoga ko bi nas mogao izlečiti. Ne bavimo se više ničim zemaljskim, braćo! Mi smo se upisali u ljude koji se ni o čemu zemaljskom ne brinu. Nema greha, nema vremena, nema bremena kojim bismo se mogli izgovoriti. Onima koji primiše Gospoda krštenjem ponovnog rođenja, Bog dade vlast da budu čeda Božija (Jn.1,12), rekavši: Počinite [od zemaljskih briga] i poznajte da sam ja Bog (Ps.45,11) i bestrašće! Njemu slava u sve vekove“ (Lestvica, 29,14).

607. KAKO TREBA POSTUPITI AKO NAM SE UČINI DA SMO ISPUNILI NEKU ZAPOVEST?

Kada nam se učini da smo izvršili neku zapovest, treba da preduzmemo sledeću meru opreza – svoje srce treba da upravimo po rečima Gospoda našeg Isusa Hrista: kad izvršite sve što vam je zapoveđeno, govorite: mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti (Lk. 17, 10).

Kako predivno učenje o savezu tri vrline izlaže prepodobni Jovan Lestvičnik, obraaćjući se Božanskoj Ljubavi: „Objavi nam, o, najlepša vrlino, gde napasaš ovce svoje, gde počivaš u podne (Pes.n.pes.1,6). Osvetli nas, napoji nas, vodi nas, rukovodi nas, jer, eto, želimo da dostignemo visine tvoje. Ti vladaš nad svima. Ranila si mi dušu, pa sad ne mogu više da izdržim silinu tvog plamtenja. Odakle da počnem s pesmom u tvoju čast? Ti vladaš silom morskom, talasanje valova morskih u buri Ti ukroćuješ i umrtvljuješ. Ti kao ranjena vojnika obaraš na tle gordu pomisao. Mišicom sile svoje razbila si neprijatelje tvoje i ljubitelje tvoje činiš nepobedivim (Ps.88,10-11).

Gorim od želje da doznam kako te je Jakov video učvršćenu na vrhu lestvice (up. Post.28,12)! Kako je, dakle, izgledao taj put u visine, reci mi, molim te? Kakav je način i smisao ređanja stupnjeva, onih stuba koje postavi u srcu svome ljubitelj tvoj (up. Ps.83,6)? Koliko ih je, želim da znam? I koliko je vremena potrebno da se svi oni pređu? Onaj što te je video i borio se s tobom, izvestio nas je samo o anđelima koji vode uz lestve. Ništa drugo nije hteo, ili tačnije – nije ni mogao da otkrije, ako baš treba sasvim tačno da kažem.

A ljubav, ta carica, javi mi se kao sa neba, i reče kao da govori na uho duše moje: „Dokle god se, ljubitelju moj, ne oslobodiš od debljine tela svog, nećeš biti u stanju da vidiš lepotu moju, onakvu kakva jeste. A lestve Jakovljeve neka te nauče da sastavljaš duhovnu lestvicu vrlina, na čijem sam vrhu ja učvršćena, kao što i veliki posvećenik moje tajne reče: Sad ostaje ovo troje: Vera, nada, ljubav… Ali od njih najveća je ljubav (1.Kor. 13,13)“.

Penjite se, penjite, braćo! Hrabro postavljajte lestve u srce svoje, slušajući onoga koji je govorio: Hodite, popnimo se na goru Gospodnju i u dom Boga našega (Is.2,3), koji usavršava noge naše da budu kao u jelena, i koji stoji na visinama (Ps.17,34), da bismo postali pobednici na stazi Njegovoj! Trčite, molim vas sa onim koji je govorio: Potrudimo se, dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božijega, u čoveka savršena, u meru rasta punote Hristove (Ef.4,13), koji je, krstivši se u tridesetoj godini vidljivog uzrasta, dostigao trideseti stupanj mislene lestvice. Jer, Bog je ljubav. Njemu priliči pesma, Njemu vlast, Njemu sila, pošto jeste, i beše, i biće uzrok svakoga dobra u beskonačne vekove. Amin.“ (Lestvica, 30, 36-37).

 

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. KAKO SE KORISTITI UČENJEM O VERI I POBOŽNOSTI?

2. KAKO TREBA POSTUPITI AKO NAM SE UČINI DA SMO ISPUNILI NEKU ZAPOVEST?