NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 45 – O ŠESTOJ ZAPOVESTI

ČAS 45 – O ŠESTOJ ZAPOVESTI

570. ŠTA ZABRANJUJE ŠESTA ZAPOVEST?

Šesta zapovest zabranjuje ubistvo, tj. oduzimanje života bliženjem na bilo koji način.

571. DA LI JE SVAKO UBISTVO KRŠENJE ZAPOVESTI?

Nije svako oduzimanje života ubistvo. Nije bezakono ubistvo kada se život oduzima po dužnosti, kao što je:

1) kada se prestupnik kažnjava smrću po zakonu;

2) kada se neprijatelj lišava života u ratu za odbranu Otačastva.

572. KAKO SE ODNOSITI PREMA NEVOLJNOM UBISTVU?

O nevoljnom ubistvu, tj. kada do ubistva dolazi slučajno i bez namere, treba razmišljati ovako. Nevoljni ubica ne može da se smatra nevinim ukoliko nije pokazao potrebnu predostrožnost kojom je ubistvo mogao da spreči. U svakom slučaju, po shvatanju Crkve, on ima potrebu za istinskim očišćenjem savesti (pokajanjem).

573. ŠTA SE JOŠ ODNOSI NA UBISTVO KOJE JE KRŠENJE ZAPOVESTI?

Osim neposrednog ubistva bilo kojim oruđem, ovaj zločin postoji i u sledećim slučajevima:

1) kada sudija osudi optuženog za koga mu je poznato da je nevin;

2) kada neko krije ili oslobađa ubicu i samim tim omogućuje mu nova ubistva

3) kada bi neko mogao da izbavi bližnjeg od smrti ali to ne čini, npr. kada bogati dopusti da neko umre od gladi;

4) kada neko preteškim radom i žestokim kaznama iscrpljuje potčinjene i tako ubrzava njihovu smrt; kada neko neuzdržanjem ili drugim porocima skraćuje sopstveni život. (u ubistvo sa predumišljajem odnose ubrajaju se i abortusi i saveti drugima da učine abortus – primedba Sveštenomučenika Danila Sisojeva)

574. ZAŠTO JE SAMOUBISTVO TEŠKI GREH?

Od svih ubistava najveći prestup predstavlja samoubistvo. Jer ako je protivprirodno ubiti drugoga čoveka, sličnog nama, onda je još više protivprirodno ubiti samoga sebe. Naš život ne pripada kao svojina nama, nego Bogu, Koji nam Ga je i dao.

575. ZAŠTO SU DVOBOJI TEŽAK GREH?

O dvobojima kao sredstvu za rešavanje sporova treba razmišljati ovako. Budući da je rešavanje sporova stvar suda, a učesnik dvoboja se samovoljno odlučuje na postupak u kome smrt preti i njemu i njegovom suparniku, dvoboj podrazumeva tri teška prestupa: protivljenje vlastima, ubistvo i samoubistvo.

576. ŠTA JE DUHOVNO UBISTVO?

Osim telesnog postoji i duhovno ubistvo. Duhovno ubistvo potiče od sablazni – kada neko bližnjega zavodi u neverovanje ili ga uvlači u bezakonja i samim tim podvrgava njegovu dušu duhovnoj smrti. Spasitelj kaže: A koji sablazni jednoga od ovih malih koji veruju u Mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenični o vrat njegov, i da potone udubinu morsku (Mt. 18, 6).

577. ŠTA SE JOŠ MOŽE NAZVATI GREHOM UBISTVA?

Postoje još prikriveniji oblici ubistva. U određenoj meri pod ovaj greh mogu se podvesti sva dela i reči usmerene protiv ljubavi, koji narušavaju spokojstvo i bezbednost bližnjeg, i, na kraju, unutrašnja mržnja protiv njega, čak i kada se ne pokazuje. Svaki koji mrzi brata svojega jeste čovekoubica (1. Jovan. 3, 15).

578. KAKO TREBA DA POSTUPAMO DA BISMO ISPUNILI ŠESTU ZAPOVEST?

Kada se zabranjuje nanošenje štete bližnjem, onda se samim tim zapoveda, da se, koliko je to moguće, čuva život i blagostanje bližnjeg.

579. U vezi sa tim treba da činimo sledeće:

1) da pomažemo bližnjima;

2) da služimo bolesnima;

3) da tešimo tužne;

4) da olakšavamo položaj nesrećnima;

5) da se sa svima ophodimo krotko, sa ljubavlju i savetima;

6) da se mirimo sa onima koji se gneve;

7) da praštamo uvrede i činimo dobra dela neprijateljima.

 

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA ZABRANJUJE ŠESTA ZAPOVEST?

2. DA LI JE SVAKO UBISTVO KRŠENJE ZAPOVESTI?

3. KAKO SE ODNOSITI PREMA NEVOLJNOM UBISTVU?

4. ŠTA SE JOŠ ODNOSI NA UBISTVO KOJE JE KRŠENJE ZAPOVESTI?

5. ZAŠTO JE SAMOUBISTVO TEŠKI GREH?

6. ZAŠTO SU DVOBOJI TEŽAK GREH?

7. ŠTA JE DUHOVNO UBISTVO?

8. ŠTA SE JOŠ MOŽE NAZVATI GREHOM UBISTVA?

9. KAKO TREBA DA POSTUPAMO DA BISMO ISPUNILI ŠESTU ZAPOVEST?