NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 43 – O ČETVRTOJ ZAPOVESTI

ČAS 43 – O ČETVRTOJ ZAPOVESTI

532. ZAŠTO JE BAŠ ZA SEDMI DAN ZAPOVEĐENO DA SE POSVETI BOGU?

Zapoveđeno je da se Bogu posveti sedmi, a ne neki drugi dan, zato što je Bog za šest dana stvorio svet, a sedmoga dana je počinuo od dela stvaranja.

533. KAKO SE U HRIŠĆANSKOJ CRKVI PRAZNUJE STAROZAVETNI DAN POKOJA – SUBOTA?

Subota se u hrišćanskoj Crkvi ne praznuje kao pravi praznik. Ipak, u znak sećanja na stvaranje sveta i kao nastavak prvobitnog praznovanja, oslobođena je posta (izuzev tokom četiri glavna posta i na praznike Usekovanja glave Jovana Preteče i Vozdviženja Časnog Krsta).

534. KAKO SU U HRIŠĆANSKOJ CRKVI ISPUNJAVA ČETVRTA ZAPVOEST?

U hrišćanskoj Crkvi četvrta se zapovest izvršava na sledeći način. Praznuje se svaki sedmi dan, ali ne poslednji od sedam dana, tj. subota, nego prvi dan svake sedmice, a to je nedelja.

535. OD KOG VREMENA SE PRAZNUJE NEDELJNI DAN?

Nedeljni dan (tj. nedelja, ruski: voskresenje) praznuje se od vremena Vaskrsenja Hristovog.

536. KAKO SE GOVORI U SVETOM PISMU O PRAZNOVANJU NEDELJNOG DANA?

U Svetom Pismu govori se o praznovanju vaskrsnog dana. U knjizi Dela apostolskih pominje se sabranje učenika, tj. Hrišćana, u prvi dan nedelje… da lome hleb, tj. radi savršavanja Svete Tajne Pričešća (Dap. 20, 7). Kod Apostola i evanđeliste Jovana, u Otkrivenju, takođe se pominje dan Gospodnji, tj. nedelja (Otkr. 1, 10).

537. DA LI SU SE POD SUBOTOM U STAROZAVETNOJ CRKVI PODRAZUMEVALI I DRUGI DANI?

Pod sedmim danom, ili subotom, u Starozavetnoj Crkvi podrazumevali su se i drugi dani, ustanovljeni kao praznici ili za post, na primer praznik Pashe, dan očišćenja; tako i u hrišćanskoj Crkvi treba sačuvati, osim nedeljnog dana, i druge praznike i postove, u slavu Božiju, i u čast Bogorodice i drugih Svetitelja.

538. KOJI SU NAJVAŽNIJI PRAZNICI U PRAVOSLAVNOJ CRKVI?

Glavni praznici – to su praznici ustanovljeni kao sećanje na najvažnije događaje koji se odnose na za nas spasonosno Ovaploćenje Sina Božijeg i projave Božanstva, a takođe i oni koji su ustanovljeni u čast Presvete Bogorodice, kao One koja je poslužila tajni Ovaploćenja. Takvi su, po redosledu događaja, sledeći praznici:

1) Roždestvo Presvete Bogorodice (8/21 septembar).

2) Vavedenje u hram Presvete Bogorodice radi Njenog posvećenja Bogu (21/4 decembar).

3) Blagovesti Presvetoj Bogorodici, tj. anđeoska objava Presvetoj Djevi da će se od Nje ovaplotiti Sin Božiji (25 mart/7 april).

4) Božić – Roždestvo Hristovo (25 decembar/7 januar)

5) Krštenje Gospodnje i ujedno Sveto Bogojavljenje (6/19 januar).

6) Sretenje Gospodnje u hramu sa svetim pravednikom Simeonom Bogoprimcem (2/15 februara).

7) Preobraženje Gospodnje (6/19 avgusta).

8) Ulazak Gospodnji u Jerusalim – Cveti (sedam dana uoči Vaskrsa).

9) Vaskrs – Praznik Vaskrsenja Hristovog, ili Pasha – Praznik nad praznicima, predukus večnog praznika, večnog blaženstva.

10) Vaznesenje Gospodnje na nebo (40ti dan nakon Pashe, u četvrtak).

11) Praznik Pedesetnice – Silazak Duha Svetoga na Apostole, u slavu Presvete Trojice (50-ti dan posle Pashe, u nedelju).

12) Vozdviženje Časnog i Životvornog Krsta Gospodnjeg, koji je pronašla carica Jelena (14/27 septembar).

13) Uspenije Presvete Bogorodice (15/28 avgusta).

539. KOJI JE NAJVAŽNIJI POST U PRAVOSLAVNOJ CRKVI?

Najvažniji post je Veliki post, ili Sveta Četrdesetnica.

540. ZAŠTO SE VELIKI POST NAZIVA ČETRDESETNICOM?

On se naziva Četrdesetnica zato što traje četrdeset dana, ne računajući nedelju Stradanja Hristovih (tj. Strasnu sedmicu).

541. ZAŠTO VELIKI POST TRAJE ČETRDESET DANA?

Veliki post traje četrdeset dana jer je toliko dana postio Sam Gospod Isus Hristos (Mt. 4, 2).

542. ZAŠTO JE ODREĐENO DA SE POSTI U SREDU I PETAK?

Postiti treba i u sredu i petak. U sredu – kao sećanje na predavanje Gospoda našeg Isusa Hrista na stradanje, a u petak – kao uspomenu na samo Njegovo stradanje i smrt.

543. ZAŠTO SU ODREĐENI DRUGI POSTOVI U PRAVOSLAVNOJ CRKVI?

Božićni, Velikogospojinski i Petrovski post uvedeni su zbog sledećih razloga. Prva dva – zato da bismo prethodno podvigom uzdržanja ukazali poštovanje praznicima Roždestva Hristovog i Uspenja Presvete Bogorodice koji slede za njima, a poslednji po uzoru na Apostole koji su postili pripremajući se za dela propovedi Jevanđelja (Dap. 13, 3).

544. KAKO TREBA PROVODITI PRAZNIČNE DANE?

Praznične dane prema zapovesti treba provoditi na sledeći način. Kao prvo, u te dane ne treba raditi, ili baviti se svetskim i svakodnevnim poslovima; drugo, treba ih držati kao svete, tj. u te dane treba savršavati sveta i duhovna dela, u slavu Božiju.

545. ZAŠTO JE ZABRANJENO RADITI U PRAZNIČNE DANE?

U praznične dane zabranjeno je raditi zato da bismo neometano mogli da savršavamo sveta i bogougodna dela.

546. ŠTA TREBA ČINITI U PRAZNIČNE DANE?

U praznične dane treba:

1) dolaziti u crkvu radi zajedničkog bogosluženja i poučavanja rečju Božijom;

2) takođe, i kod kuće se treba baviti molitvom i čitanjem, ili dušekorisnim razgovorima;

3) posvećivati Bogu deo svoga imanja i upotrebljavati ga za potrebe Crkve, što njoj služi i za dobročinstva ubogima;

4) posećivati bolesne i one koji su zatvoreni u tamnicama, i činiti druga dela hrišćanske ljubavi.

547. DA LI TREBA TO ISTO RADITI I U RADNE DANE?

No, takva dela mogu da se čine i u radne dane, i dobro je ko to može da čini. A kome smeta posao, taj, u krajnjoj liniji, treba praznične dane da osveti takvim delima. Treba se postojano moliti svaki dan, ujutro i uveče, pre ručka i večere i posle njih i, po mogućnosti, na početku i po okončanju svakog posla.

548. ZAŠTO SU U PRAZNIČNE DANE POROČNA DELA POSEBNO GREŠNA?

Oni koji u praznične dane dozvoljavaju sebi neskromne igre, pozorišta, svetske pesme, neuzdržanost u hrani i piću, ti veoma vređaju svetost praznika. Jer ako i nevini, a za svakodnevni život korisni poslovi, ne dolikuju svetim danima, onda tim pre njima ne dolikuju beskorisna, telesna i poročna dela.

549. DA LI ČETVRTA ZAPOVEST OSUĐUJE DOKOLICU I RASEJANOST?

Kada četvrta zapovest govori o šestodnevnom radu, ona bez sumnje osuđuje one koji se u obične dane ne bave poslovima koji odgovaraju njihovom zvanju, nego provode vreme u dokolici i rasejanosti.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ZAŠTO JE BAŠ ZA SEDMI DAN ZAPOVEĐENO DA SE POSVETI BOGU?

2. KAKO SE U HRIŠĆANSKOJ CRKVI PRAZNUJE STAROZAVETNI DAN POKOJA – SUBOTA?

3. KAKO SU U HRIŠĆANSKOJ CRKVI ISPUNJAVA ČETVRTA ZAPVOEST?

4. OD KOG VREMENA SE PRAZNUJE NEDELJNI DAN?

5. KAKO SE GOVORI U SVETOM PISMU O PRAZNOVANJU NEDELJNOG DANA?

6. DA LI SU SE POD SUBOTOM U STAROZAVETNOJ CRKVI PODRAZUMEVALI I DRUGI DANI?

7. KOJI SU NAJVAŽNIJI PRAZNICI U PRAVOSLAVNOJ CRKVI?

8. KOJI JE NAJVAŽNIJI POST U PRAVOSLAVNOJ CRKVI?

9. ZAŠTO SE VELIKI POST NAZIVA ČETRDESETNICOM?

10. ZAŠTO VELIKI POST TRAJE ČETRDESET DANA?

11. ZAŠTO JE ODREĐENO DA SE POSTI U SREDU I PETAK?

12. ZAŠTO SU ODREĐENI DRUGI POSTOVI U PRAVOSLAVNOJ CRKVI?

13. KAKO TREBA PROVODITI PRAZNIČNE DANE?

14. ZAŠTO JE ZABRANJENO RADITI U PRAZNIČNE DANE?

15. ŠTA TREBA ČINITI U PRAZNIČNE DANE?

16. DA LI TREBA TO ISTO RADITI I U RADNE DANE?

17. ZAŠTO SU U PRAZNIČNE DANE POROČNA DELA POSEBNO GREŠNA?

18. DA LI ČETVRTA ZAPOVEST OSUĐUJE DOKOLICU I RASEJANOST?