NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 30 – O TAJNI BRAKA

ČAS 30 – O TAJNI BRAKA

358. ŠTA JE BRAK?

Brak je Sveta Tajna u kojoj se pred sveštenikom i u Crkvi, uz slobodno obećanje ženika i neveste o njihovoj uzajamnoj supružanskoj vernosti, blagosilja njihov bračni savez, po uzoru na duhovni savez Hrista i Crkve, i moli se blagodat čistoga jedinstva za njih, radi blagoslovenog rađanja i hrišćanskog vaspitavanja dece.

359. ZAŠTO JE BRAK TAJNA?

To da je brak Sveta Tajna, vidi se i iz sledećih reči Apostola Pavla: Toga radi ostaviće čovek oca svojega i mater i prilepiće se ženi svojoj. i biće dvoje jedno telo. Tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o Crkvi (Ef. 5,31-32).

360. DA LI JE OBAVEZNO ZA SVE DA STUPE U BRAK?

Nisu svi obavezni da stupe u brak. Devstvenost je bolja od supružanstva ako neko može da je sačuva u čistoti. Upravo o ovome Gospod Isus Hristos je rekao: Ne mogu svi primiti tu reč do oni kojima je dano… Ko može primiti, neka primi (Mt. 19, 11-12). I Apostol kaže: A neoženjenim n udovicama velim: dobro im /e ako ostanu kao i ja što sam. Ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene i udaju… Ko je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu; a ko je oženjen brine se za ovosvetsko, kako će ugoditi ženi… Tako i onaj koji udaje svoju devojku dobro čini; ali koji ne udaje bolje čini (1. Kor. 7, 8-9, 32-33, 38).

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE BRAK?

2. ZAŠTO JE BRAK TAJNA?

3. DA LI JE OBAVEZNO ZA SVE DA STUPE U BRAK?