NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 28 – O TAJNI POKAJANJA

ČAS 28 – O TAJNI POKAJANJA

348. ŠTA JE POKAJANJE?

Pokajanje je Sveta Tajna u kojoj onaj ko ispoveda svoje grehe, uz vidljivo sveštenikovo saopštavanje oproštaja, biva od strane Samog Gospoda Isusa Hrista nevidljivo razrešen od grehova.

349. KADA SE POJAVILA OVA TAJNA?

Ova Sveta Tajna vodi poreklo od Svetog Jovana Krstitelja: onima koji su kod njega dolazili on je propovedao krštenje pokajanja za oproštenje grehova; oni pak ispovedahu grehe svoje (Mk. 1, 45). Isus Hristos je Apostolima obećao vlast da opraštaju grehe kada je rekao: što god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i što god razdrešite na zemlji biće razdrešeno na nebu (Mt. 18, 18). Po Vaskrsenju Svome On im je zaista dao tu vlast rečima: Primite Duh Sveti! Kojima oprostite grehe opraštaju im se; i kojima zadržite, zadržani su (Jn. 20, 22-23).

350. ŠTA SE TRAŽI OD ONOGA KO SE KAJE?

Od onoga ko se kaje zahteva se skrušenost zbog počinjenih grehova, namera da ispravi svoj život, vera u Hrista i nada u Njegovo milosrđe. Žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, za koje se ne kaje (2. Kor. 7, 10). A kad se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti i učini sud i pravdu, on će živ biti s toga (Jezek. 33,19). Za Njega svedoče svi Proroci da će Imenom Njegovim primiti oproštenje greha svako ko veruje u Njega (D. Ap. 10, 43).

351. ŠTA POMAŽE POKAJANJU?

Postoje još i pripremna i pomoćna sredstva za pokajanje, a to su – post i molitva.

352. KAKVO SREDSTVO CRKVA KORISTI ZA POMOĆ ONIMA KOJI SE KAJU?

Sveta Crkva za očišćenje duše i umirenje savesti pokajanog grešnika upotrebljava naročito sredstvo – epitimiju.

353. ŠTA ZNAČI REČ „EPITIMIJA“?

Ova reč označava zabranu. Pod tim se podrazumeva određivanje (od strane sveštenika) izvesnih posebnih vežbanja u pobožnosti i nekih lišavanja onda kada je to neophodno; njihov je cilj oslobađanje od grehovnih bezakonja i savladavanje grehovnih navika; epitimije su, na primer, post povrh onoga koji važi za sve, a za teške grehe – odlučenje od Svetog Pričešća na određeno vreme.

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ŠTA JE POKAJANJE?

2. KADA SE POJAVILA OVA TAJNA?

3. ŠTA SE TRAŽI OD ONOGA KO SE KAJE?

4. ŠTA POMAŽE POKAJANJU?

5. KAKVO SREDSTVO CRKVA KORISTI ZA POMOĆ ONIMA KOJI SE KAJU?

6. ŠTA ZNAČI REČ „EPITIMIJA“?