NASLOVNA » OSNOVE VERE » ČAS 22 – O SVETOSTI CRKVE

ČAS 22 – O SVETOSTI CRKVE

266. ZAŠTO CRKVU NAZIVAMO SVETOM?

Crkva je Sveta zato što ju je Gospod Isus Hristos osvetio Svojim stradanjima, Svojim učenjem, Svojom molitvom i Svetim Tajnama. Hristos zavole Crkvu i Sebe predade za nju, da je osveti, očistivši je krštenjem u vodi rečju, da je stavi preda se, slavnu Crkvu, koja nema mrlje ni bore, ili što tome slično, nego da bude sveta i neporočna (Ef. 5, 25-27). U molitvi Bogu Ocu Gospod Isus Hristos je rekao: Posveti ih istinom tvojom:reč tvoja jeste istina… Ja posvećujem Sebe za njih, da i oni budu posvećeni istinom (Jn. 17, 17,19).

267. KAKO CRKVA MOŽE BITI SVETA AKO U NJOJ POSTOJE GREŠNICI?

Crkva je Sveta i pored tog što u njoj ima onih koji greše. Oni koji su sagrešili, ali su se očistili istinskim pokajanjem ne smetaju Crkvi da bude Sveta, dok se nepokajani grešnici kao mrtvi udovi odsecaju od tela Crkve, bilo vidljivim aktom crkvene vlasti bilo nevidljivim delovanjem Suda Božijeg, te ona i u tom pogledu čuva svoju Svetost. Izbacite zloga izmeću vas samih (1. Kor. 5,13). Ali tvrdo stoji temelj Božiji, imajući ovaj pečat: Pozna Gospod one koji su Njegovi, i: Neka odstupi od nepravde svaki koji priziva (ispoveda) Ime Gospodnje (2. Tim. 2,19).

 

PITANJA ZA OVAJ ČAS:

 

1. ZAŠTO CRKVU NAZIVAMO SVETOM?

2. KAKO CRKVA MOŽE BITI SVETA AKO U NJOJ POSTOJE GREŠNICI?